Spremembe Javnega razpisa - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Spremembe Javnega razpisa - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

08. 12. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 180, Datum: 4. 12. 2020, Stran: 2461

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine Javnega razpisa - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z dne 17. 7. 2020, Ob-2452/20.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa:

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Se prvi in četrti odstavek spremenita in v celoti nadomestita z:

Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se bo prilagajala vsakokratnemu veljavnemu INOP), ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.200.000,00 EUR, in sicer:

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2021 EUR

Leto 2022 EUR

Skupaj EUR

160057 PN3.1 - Snovna in energetska učinkovitost-les-V-14-20-EU

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

2.000.000,00

2.728.000,00

4.728.000,00

160058 PN3.1 - Snovna in energetska učinkovitost-les-Z-14-20-EU

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

2.000.000,00

1.472.000,00

3.472.000,00

Skupaj

 

4.000.000,00

4.200.000,00

8.200.000,00

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • leto 2021: 4.000.000,00 EUR
  • leto 2022: 4.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj