IED - Inštitut za ekonomsko demokracijo

IED - Inštitut za ekonomsko demokracijo

IED - Inštitut za ekonomsko demokracijo bo v letu 2021 izvedel pet usposabljanj.

Vsi podjetniki, ki se želijo vključiti v usposabljanje vabljeni, da kontaktirate ga. Lejo Štibelj, vodjo projekta, e-naslov: leja.stibelj@ekonomska-demokracija.si.

Usposabljanje je financirano s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je brezplačno za vse podjetnike in ni vezano na članstvo.

Vseh pet usposabljan bo potekalo v Ljubljani oz. on line.

Vsako usposabljanje vključuje pet delavnic. Podjetnik lahko izbira med različnimi termini usposabljanja. Podjetnik se prijavi enkrat na celotno usposabljanje, ki vključuje naslednje tematske delavnice in predavatelje/moderatorje:

Datumi usposabljanja

Kratka vsebina usposabljanja

Predavatelji/moderator

6. april 2021

4. maj 2021

1. junij 2021

5. oktober 2021

2. november 2021

Pogovor z Davidom Erdalom, bivšim lastnikom Tullis Russell, o prenosu lastništva, ki ga vodi M. Lavtar iz Optiweba. Drugi del delavnice se odpre za izmenjavo podjetniških izkušenj med udeleženci.

David Erdal Moderira: Miha Lavtar

7. april 2021

5. maj 2021

2. junij 2021

6. oktober 2021

3. november 2021

Finančna pismenost

Aljoša Valentinčič Moderira: Gregor Berkopec

8. april 2021

6. maj 2021

3. junij 2021

7. oktober 2021

4. november 2021

Principi participatornega vodenja podjetja

Virginia J. Vanderslice

Moderira: Leja Drofenik Štibelj

13. april 2021

11. maj 2021

8. junij 2021

12. oktober 2021

9. november 2021

Pravice in obveznosti lastnikov

Virginia J. Vanderslice

Moderira: Leja Drofenik Štibelj

14. april 2021

12. maj 2021

9. junij 2021

13. oktober 2021

10. november 2021

Modeli trajnostnega lastništva

Christopher Mackin in Kyla Alterman

Moderira: Leja Drofenik Štibelj