Andreja Kozlovič

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Andreja Kozlovič, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 725 125

E-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.30 do 12.00 ure, sreda od 8.30 do 12.30 ure in od 14.00 do 16.00 ure, v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: imam 20 let kariernih izkušenj na področju organizacije izobraževanj in nasploh dogodkov za mlade podjetnike in tiste, ki so že dalj časa vključeni v samostojno podjetniško pot. Svetujem podjetnikom kako do boljših pogojev dela v posamezni branži.

Poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve za uvedbo kvalitetnejšega  delovnega okoljo. Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, pomagam pri pridobivanju različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. Podjetnikom lahko svetujem kako do registracije svojega podjetja in katerim zakonskim določilom je potrebno zadostiti za opravljanje različnih dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper (OOZ Koper)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper (OOZ Koper) pomaga svojim članom in drugim zainteresiranim obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju kvalitetnejšega delovnega okolja predvsem v lokalnem prostoru.

 

Skrbi za povezanost predvsem malih obrtnikov in podjetnikov ter jim skuša ponuditi različne oblike suporta. V zadnjem času se OOZ Koper trudi svoje poslanstvo širiti med mlade podjetnike in obrtnike. Promocijo obrti izvaja med osnovnošolci z namenom obrtne poklice približati mlajšim generacijam.

 

V regiji se povezuje z drugimi podpornimi institucijami z namenom zagotoviti čim več aktivnosti in pretoka različnih znanj in informaciji med bodočimi in obstoječimi podjetniki.