Mestna središča

Mestna središča

Mestna središča

Mestna središča, bogata s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo, imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta in širše družbe. Velik porast nakupovalnih centrov in nekateri drugi dejavniki so izrazito načeli konkurenčnost mestnih središč v Sloveniji.

Z umikom trgovcev na mestno obrobje se je zmanjšala ponudba izdelkov in storitev v mestnih središčih, osrednjo težavo pa predstavljajo spremenjene nakupovalne navade prebivalcev in padec kupne moči. Posledično se mesta spopadajo z upadom števila obiskovalcev, praznimi poslovnimi prostori in manjšo privlačnostjo za turiste.

SPIRIT Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želita po celi Sloveniji s primernimi ukrepi in podporo spodbujati proces uvajanja modela Town Centre Management – TMC.

Povezovanje in aktivno sodelovanje za oživitev mestnih središč

Pristopu Town Centre Management – TMC uspešno sledi že prek 2500 mest v Evropi. TCM je partnerski model sodelovanja, v katerem povezano delujejo lokalna skupnost, turizem, občine in podjetniki centra mesta. TCM je partnerstvo, ki združuje deležnike iz javnega in zasebnega sektorja in partnerje z različnih področij. Skupaj iščejo nove priložnosti v mestu, izvajajo aktivnosti za oživljanje mestnih jeder ter ustvarjajo privlačno mesto za obiskovalce in prebivalce.

TCM lahko deluje v različnih oblikah in se financira na različne načine. Podjetniki mestnega središča, kot so mestni trgovci, gostinci, hotelirji in podjetniki drugih dejavnosti, oblikujejo telo oziroma organizacijo, ki enotno zagovarja njihove interese. To je lahko samostojno ali organizirano združenje, zbornica, društvo, zavod ali katera druga oblika.

Mesto oziroma občina samostojno izoblikuje najboljši model delovanja mestnega marketinga.

Dobra praksa temelji na zaposlitvi mestnega managerja ali koordinatorja za oživljanje mestnih jeder, najboljše v okviru turizma. Preko stalne komunikacije se prepoznajo potrebe podjetnikov, zmožnosti občine in skupni cilji ter možni projekti za oživljanje mestnega središča.

V vsakem mestu obstaja širok nabor možnih skupnih aktivnosti, od organizacije prireditev v mestnem središču, različnih izobraževanj za podjetnike, skupnih promocijskih aktivnosti, do urejanja prostora, upravljanja s praznimi prostori in vse ostalo, kar je pomembno ali kritično za oživitev centra posameznega mesta.