OZS - Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

OZS - Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

OZS - Obrtno podjetniška zbornica Slovenije bo v letu 2021 skupaj z nekaterimi območnimi zbornicami izvedla pet usposabljanj.

Vsi podjetniki, ki se želite vključiti v posamezno usposabljanje, ki ga izvaja OZS, vabljeni, da kontaktirate Ano Dragičević, e-naslov: ana.dragicevic@ozs.si.

Usposabljanje je financirano s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je brezplačno za vse podjetnike in ni vezano na članstvo.

Vseh pet usposabljan bo potekalo v mesecu septembru, oktobru in novembru 2021 in se bo izvajalo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Vsako usposabljanje vključuje pet delavnic. Podjetnik se prijavi enkrat na celotno usposabljanje, ki vključuje naslednje tematske delavnice:

  1. Najpogostejše napake in kako se jim izogniti.
  2. Različni načini odločanja v podjetjih.
  3. Nove ideje za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju ali novih poslovnih izzivih.
  4. Mreženje s podjetniki, ki so že šli čez fazo prenosa lastništva podjetja in eksperti na tem področju.
  5. Izmenjava izkušenj med sebi enakimi.

Podjetnik lahko izbira med usposabljanji na petih različnih lokacijah:

  1. OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana
  2. Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje, Mestni trg 5d, Trbovlje
  3. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina
  4. Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin, Tumov drevored 15, Tolmin
  5. Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, Tomšičeva ulica 11, Kamnik

Predavatelji/moderatorAna Dragičević, e-naslov: ana.dragicevic@ozs.si