SPOT svetovanje Gorenjska

SPOT Svetovanje Gorenjska

 • SPOT svetovalci

Jana Šifrar, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (04) 50 60 220

E-naslov: jana.sifrar@ra-sora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od od 7.00 do 13.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki in potencialni podjetniki, iz naše regije, lahko obrnejo name za nasvete s področja državnih in lokalnih javnih razpisov. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom svetujem tudi na področjih povezanih z organizacijo dogodkov, organiziram dogodke izmenjave dobrih praks uspešnih podjetji ter pomagam pri navezavi novih poslovnih stikov. Veliko izkušenj imam z delom z osnovnošolci, saj sem v preteklosti aktivno  sodelovala v procesih izvajanja in organiziranja podjetniških krožkov in drugih dogodkov v osnovnih šolah.

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Razvojna agencija Sora d.o.o. deluje na območjih občin Škofja Loka, Gorenja vas -
Poljane, Železniki in Žiri.

 
 
Z aktivnostmi na področju podjetništva vzpostavlja tesnejše sodelovanje s podjetji in
prispeva k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.

 
 
Izvajamo informativno izobraževalne programe, delavnice, usposabljanja,
svetovanja, postopke povezane z registracijo podjetij, oglede dobrih podjetniških
praks, odpiranja novih poslovnih priložnosti ter druge podporne podjetniške storitve.

 
 
Vse aktivnosti so oblikovane v skladu s potrebami in željami ciljnih skupin (podjetniki,
potencialni podjetniki, ženske, mladi, otroci, ...).

 
 
S svojim delom se trudimo prispevati kamenčke v mozaiku podjetniške vizije
lokalnega območja in regije ter tako prispevati k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.

 

Julijana Primožič, SPOT svetovalka

 

Tel: (04) 50 60 200

e-naslov: julija.primozic@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 12.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00, četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, potencialnim podjetnikom in podjetnikom iz našega območja nudim informacije s področja državnih spodbud in lokalnih javnih razpisov, pomagam pri preverjanju poslovnih idej, izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge SPOT postopke.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je ena izmed 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic (OOZ), ki delujejo v okviru obrtno-podjetniškega sistema in se povezuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS).

 

OOZ Škofja Loka s svojimi storitvami podjetnikom na njihovi poslovni poti stoji ob strani in jim pomaga do boljšega in varnejšega poslovanja. 47-letne izkušnje v svetu podjetništva, strokovni svetovalci in povezovanje znotraj strokovnih sekcij, so vsekakor zagotovilo, da podjetniki pri nas dobijo nasvet, informacijo, nova znanja ter še veliko več.

 

Ključne aktivnosti:

 

 • zastopanje interesov malega gospodarstva (tako na lokalnem kot državnem nivoju);
 • svetovalni podjetniški servis (iz različnih področij poslovanja)
 • izobraževanja, seminarji in tečaji
 • hitro in aktualno obveščanje in informiranje (s pomočjo digitalnih medijev, glasila Informator, Loške obrti, revije Obrtnik podjetnik, radijske oddaje);
 • storitve SPOT točke (izvajanje postopkov pri s.p. in d.o.o.);
 • storitve in ugodnosti, ki jih še dodatno lahko koristijo naši člani (promocija članov, popusti s kartico Mozaik podjetnih, organizirani sejemski nastopi, predstavitve in podjetniške ekskurzije, družabni dogodki)

   

Nastija Podobnik, SPOT svetovalka

 

Tel: 069 893 707

E-naslov: spot@kovacnica.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter v sredo od 13.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, podjetnikom svetujem tudi pri prijavi na enostavne spodbude in razpise. Podjetnikom pomagam pri pripravi poslovnih načrtov in izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke. Pomoč PP in MSP nudim še pri vključitvi v nacionalne in evropske projekte, ki ponujajo možnosti sodelovanja v in izven meja Slovenije.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

BSC Kranj deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo in spodbuja razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin in deluje na več razvojnih področjih. Eno od njih je podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT, ki se izvaja v PE Kovačnica.

 

Ključne dejavnosti PE Kovačnica so:

 

 • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja.
 • PODJETNIŠKI INKUBATOR, podporno okolje za inovativne potencialne podjetnike ter nova in obstoječa start up podjetja.
 • PODJETNIŠKE DELAVNICE, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom.
 • Organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov.
 • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji.

 

Urška Grašič, SPOT svetovalka

 

Tel: 069 893 707

E-naslov: spot@kovacnica.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter v sredo od 13.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: podjetnikom lahko ponudim osnovno svetovanje, pomagam pri pripravi poslovnih načrtov in izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke, ter svetujem glede prijave na enostavne spodbude in pozive.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

BSC Kranj deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo in spodbuja razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin in deluje na več razvojnih področjih. Eno od njih je podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT, ki se izvaja v PE Kovačnica.

 

Ključne dejavnosti PE Kovačnica so:

 

 • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja.
 • PODJETNIŠKI INKUBATOR, podporno okolje za inovativne potencialne podjetnike ter nova in obstoječa start up podjetja.
 • PODJETNIŠKE DELAVNICE, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom.
 • Organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov.
 • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji.

 

Hermina Biščević, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (04) 581 34 13

E-naslov: hermina.biscevic@ragor.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja pomagam podjetnikom tudi pri prijavi na občinske razpise za spodbujanje gospodarstva (občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled), tujcem svetujem ob samozaposlitvi, spodbujam podjetništvo med mladimi,  izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva temelji na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti. Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje javnega zavoda na področju podpore podjetnikom.

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so:

 • povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev.

 

Na Zgornjem Gorenjskem k spodbujanju gospodarstva izvajamo naslednje projekte:

 • SPOT - Slovenska poslovna točka
 • OPC - Obrtno podjetniški center Bohinj
 • Podjetniška kavica - spodbujanje podjetništva
 • Podjetniški krožki v osnovnih šolah
 • Coworking Plavž
 • Ustvarjalni podjetnik

 

Eldina Čosatović, mag., SPOT svetovalka

 

 

Tel: (04) 581-34-19

E-naslov: dina@ragor.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja pomagam podjetnikom tudi pri prijavi na občinske razpise za spodbujanje gospodarstva (občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled), tujcem svetujem ob samozaposlitvi, izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke. V občini Bohinj nudim individualna svetovanja k usmeritvam za marketinške načrte, poslovne načrte in prijave na druge občinske razpise. Pomoč nudim še za vključitev v Enterprise Europe Network - možnosti sodelovanja izven meja Slovenije (iskanje poslovnih partnerjev).  Sem poznavalka avstrijskega trga in nudim osnovne informacije o čezmejnem poslovanju.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva temelji na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti. Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje javnega zavoda na področju podpore podjetnikom.

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so:

 • povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev.

 

Na Zgornjem Gorenjskem k spodbujanju gospodarstva izvajamo naslednje projekte:

 • SPOT - Slovenska poslovna točka
 • OPC - Obrtno podjetniški center Bohinj
 • Podjetniška kavica - spodbujanje podjetništva
 • Podjetniški krožki v osnovnih šolah
 • Coworking Plavž
 • Ustvarjalni podjetnik

 

Martina Jenko, SPOT svetovalka

 

Tel: (04) 281 83 10; 031 727 234

E-naslov: martina.jenko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 8.00 do 14.00 ure, četrtek ni uradnih ur, petek od 7.00 do 13. ure

Specializirana področja: Poleg osnovnega svetovanja obrtnikom in podjetnikom pomagam pri prijavi na različne razpise, pridobivanju različnih finančnih spodbud, svetujem potencialnim podjetnikom pri ustanavljanju in pričetku poslovanja podjetja, obstoječim podjetjem pri širjenju obsega dejavnosti, trženju storitev in produktov, zaposlovanju tujih delavcev, svetujem glede pogojev za opravljanje vseh obrtnih dejavnosti, čezmejnem poslovanju. Sem tudi svetovalka na SPOT registracijski točki.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj) je inštitucija, ki povezuje in izvaja aktivnosti za obrtnike in podjetnike različnih dejavnosti na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur ter Mestne občine Kranj. OOZ Kranj deluje v okviru obrtno-podjetniškega sistema (62 območnih zbornic) in se povezuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, s katero skupaj zastopamo interese malega gospodarstva napram lokalnim skupnostim in državi.

 

OOZ Kranj je strokovno usposobljena inštitucija z dolgoletnimi izkušnjami, ki nudi obrtnikom in podjetnikom splošno in specifično svetovanje in pomoč, namenjeno malemu gospodarstvu in podjetništvu na številnih področjih (med drugim: statusne spremembe, varnost in zdravje pri delu, delovno pravna zakonodaja, poslovanje na tujih trgih, povezovanje v sekcije).

 

Na nas se podjetniki med drugim obračajo za izdajo obrtnih dovoljenj, EU in nacionalnih licenc za prevoznike, vpis v imenik vodij del, mojstrske izpite, NPK in vajeništvo. Za obrtnike in podjetnike organiziramo številna izobraževanja in seminarje. Pred kratkim smo ponovno pridobili status točke SPOT Registracije.

 • Podjetniški mentor

Matic Lah, podjetniški mentor

 

Tel: 040 656 124

E-naslov: matic.lah@bsc-kranj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure ter od 13.00 do 16.00 ure

Specializirana področja:

 • Postavitev poslovnega modela
 • Postavitev marketinške strategije
 • Strategija razvoja podjetniške ideje
 • Pozicioniranje
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

BSC Kranj deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo in spodbuja razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin in deluje na več razvojnih področjih. Eno od njih je podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT, ki se izvaja v PE Kovačnica.

 

Ključne dejavnosti PE Kovačnica so:

 

 • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja.
 • PODJETNIŠKI INKUBATOR, podporno okolje za inovativne potencialne podjetnike ter nova in obstoječa start up podjetja.
 • PODJETNIŠKE DELAVNICE, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom.
 • Organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov.
 • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji.