Krepitev inovacijskega ekosistema

Krepitev inovacijskega ekosistema

Krepitev slovenskega inovacijskega ekosistema

Obsežna enoletna raziskava o slovenskem inovacijskem ekosistemu s fokusom na krepitvi ekosistema.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija sta pobudnika enoletnega projekta »Krepitev slovenskega inovacijskega ekosistema (Strengthening the Innovation Ecosystem in Slovenia), ki se odvija v letu 2021 v okviru programa Podpora strukturnim reformam Generalnega direktorata za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji. Evropska komisija je izvajanje projekta prek javnega razpisa zaupala konzorciju neodvisnih zunanjih izvajalcev Valdani Vicari & Associati (VVA)KPMGOikos in N-ABLE. Sodelovanje v projektu je medresorsko, saj sta v projekt aktivno vključena tudi Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Bistven del projekta je namenjen raziskavi slovenskega inovacijskega ekosistema, ki bo ob primerjavi (benchmarkingu) Slovenije z drugimi izbranimi državami podlaga za pripravo reforme na področju krepitve inovacijskega ekosistema v Sloveniji. Projekt je večdimenzionalen in se izvaja v treh fazah:

 • prva faza pokriva analizo stanja iz vidika zakonodaje, instrumentov, subjektov podpornega okolja in sodelovanja med različnimi akterji slovenskega inovativnega ekosistema iz obstoječih gradiv in z aktivno vključitvijo deležnikov prek on-line vprašalnikov in osebnih intervjujev. Prva faza se odvija od decembra 2020 do aprila 2021;
 • v drugi fazi se izvaja primerjava (benchmarking) Slovenije z drugimi izbranimi evropskimi in svetovnimi državami, ki vključuje sistemsko primerjavo z Avstrijo, Belgijo - Flandrijo, Estonijo in Izraelom, ter prenos dobrih praks iz drugih držav. Druga faza se odvija od marca 2021 do junija 2021;
 • v tretji fazi se na podlagi pridobljenih podatkov iz prvih dveh faz oblikuje prilagojen načrt za spremembe v slovenskem inovacijskem ekosistemu na strateški in operativni ravni s pripadajočim programom za usposabljanje pristojnih inštitucij. Tretja faza traja od julija do decembra 2021.

Ključne projektne aktivnosti so:

 • pregled trenutnega stanja slovenskega nacionalnega inovacijskega ekosistema,
 • primerjava Slovenije z naprednimi praksami in analiza vrzeli ter priprave prvega osnutka priporočil za izboljšanje inovacijskega ekosistema,
 • priprava predloga priporočil in ukrepov za učinkovito inovacijsko politiko,
 • predlog ukrepov za krepitev zmogljivosti in priprava študijskih obiskov ter podpora za oblikovanje naslednjih ukrepov,
 • zaključek projekta oziroma priprava končnih priporočil.

Rezultati projekta so:

 • Analiza stanja slovenskega inovacijskega ekosistema »State of Play Report« (dokument je v angleščini)
 • Primerjava Slovenije z drugimi izbranimi državami »Benchmarking Report« (dokument je v angleščini)
 • Prilagojen načrt za spremembe v slovenskem inovacijskem ekosistemu »Recommendations Report« (dokument je v angleščini)