SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

 • SPOT svetovalci

Evelin Krstič Lukek, SPOT svetovalka

 

Tel: (01) 72 19 370

E-naslov: evelin.krstic@domzale-ooz.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: vsi VEM postopki: registracija s.p.-ja, prijava davčnih podatkov, svetovanje glede dejvanosti, ki jih opravlja podjetnik in pridobitev ustreznega obrtnega dovoljenja  (če je potrebno), prijava v zavarovanje; registracije enoosebne in večoosebnne d.o.o., priprava osnutka sklepa skupščine pri večoosebnih družbah, v kolikor gre za spremembo glavne dejavnosti, imena podjetja ipd. in se posledično spremeni ustanovni akt, priprava osnutka pogodb o zaposlitvi.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale (OOZ Domžale)

Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije predstavljamo najboljši servis za obrtnike in podjetnike.

 

Svetovalna dejavnost OOZ Domžale obsega širok nabor storitev. Članom nudimo informacije in krajše nasvete brezplačno, kot so nasvet na davčnem področju, na področju upravljanja s kadri ali vodenja podjetij, gospodarskega in civilnega prava, računovodstva ali marketinga.

 

Prav tako nudimo storitve Storitve VEM točke: registracija s.p., enoosebnih, večosebnih d.o.o., sprememba, prijave/odjave v zavarovanje M1, M2, M12, spremembe M3, itd. Na OOZ Domžale organiziramo izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja, tečaje in strokovne dogodke, ki so namenjena podjetnikom in obrtnikom.

 

Pri nas lahko tudi  najamete sodobno opremljeno dvorano za izobraževanje ali drugačne poslovne dogodke, se prijavite na brezplačni tedenski bilten ali izkoristite možnost oglaševanja v naših medijih - v tiskanem glasilu CEH, ki izhaja vsak mesec in ga pošiljamo na več kot 1000 naslovov oz.  na naši spletni strani v obliki bannerja ali bodite del enega od naših mnogih dogodkov, ki jih organiziramo skozi vse leto.

   

Jana Golić, SPOT svetovalka

Tel: (01) 5830 553

E-naslov: jana.golic@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: opravljam različne aktivnosti na SPOT Svetovanju, s poudarkom na informiranju, organizaciji delavnic in usposabljanj, osnovnem podjetniškem svetovanju ter izmenjavi dobrih praks. Podjetniki ali zaposleni v podjetju kot potencialni podjetniki iz naše regije se lahko obrnete name v primeru kakršnih koli potrebnih podjetniških informacij. Moja naloga je, da vam pomagam poiskati odgovore ali vas v primeru potrebnega specialističnega svetovanja usmerim na pristojno institucijo oziroma ustanovo. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Tadeja Bučar, SPOT svetovalka

Tel: (01) 5830 825

E-naslov: tadeja.bucar@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve s področij: davčnega svetovanja (področje Republike Slovenije, obdavčitev mednarodnih transakcij), izdelave davčnih obračunov, računovodskega svetovanja (enostavno in dvostavno knjigovodstvo, normiranci, SRS) in dodeljevanja državne pomoči (vsi protikoronski zakoni).

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Mateja Loparnik Učakar, SPOT svetovalka

Tel: (01) 58 30 570, (01) 5898 301

E-naslov: mateja.loparnik@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega dnevnega podjetniškega svetovanja na osnovi telefonskega klica, prejete elektronske pošte ali osebno na lokaciji SPOT je moje delo tudi priprava odgovorov na zahtevo agencije, pomoč potencialnim podjetnikom in že obstoječim podjetnikom. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom že na samem začetku  oz. pri svetovanju pred registracijo ponudim strokovno pomoč, ki se nanaša zlasti na  druge tehnične, minimalne in ostale pogoje, ki jih morajo podjetniki izpolniti, da se izognejo morebitnim sankcijam. Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov, ki se nanašajo na področje obrtne zakonodaje. Poznavanje omenjenih zahtev posameznih področji izhaja namreč  iz mojega dosedanjega 26 letnega dela znotraj Obrtno podjetniške zbornice, kjer sem nabirala izkušnje v pravni službi, na oddelku javnih pooblastil (licence, obrtna dovoljenja, mojstrski izpiti), kot sekretarka  strokovnih sekcij, zadnja 4 leta pa sem bila vpeta v delo na projektih (projekt eVEM 2016-2017) in sedaj projekt SPOT 2018-2022.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Mojca Umek, SPOT svetovalka

 

Tel: (01) 5898 177

E-naslov: mojca.umek@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, ki se lahko zaključi z eVem postopki: registracija s.p., prijava davčnih podatkov, prijava v zavarovanje, registracija enoosebne d.o.o., svetujem in informiram še glede razpisov in ostalih priložnosti za podjetnike.

Organiziram tudi delavnice in usposabljanja, namenjena predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije.

GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

 

Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast.

 

GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti.

 

Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

  

Rok Gros, SPOT svetovalec

 

Tel: (01) 58 98 105

E-naslov: rok.gros@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: registracija s.p. in d.o.o., morebitne spremembe pri teh, registracija podjetij s strani tujcev, osnove marketinga

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije. 

 

Irena Tonin, SPOT svetovalka

 

Tel: (01) 5898 186

E-naslov: irena.tonin@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje zagotavljam vsem, ki želijo uresničiti podjetniško idejo, prav tako pa tudi podjetnikom v fazi razvoja in rasti. Seznanim jih s pogoji za opravljanje dejavnosti, razpisi ter drugimi priložnostmi.  Vsako svetovanje lahko zaključim tudi z registracijo podjetja (s.p. in d.o.o.), ali s postopkom  spremembe, prenehanja poslovanja. V obdobju treh desetletij sem opravljala vodstvene funkcije, izvajala javna pooblastila (obrtno dovoljenje), sodelovala v projektu eVEM. Izkušnje imam tudi z rokodelci, saj sem sodelovala v projektu Zgodbe rok in krajev. Rokodelce seznanim s pogoji osebnega dopolnilnega dela ter kriteriji certificiranja kakovosti izdelka. Podjetnikom zagotavljam osnovno svetovanje s področja bančništva in jim pomagam pri odpiranju poslovnih računov. Organiziram delavnice in usposabljanja za potencialne in obstoječe podjetnike in jih tudi izvajam, bodisi na šolah, Zavodih za zaposlovanje itd. Podjetniško svetovanje izvajam v Občini Mengeš in Kamnik.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije. 

  

Anja Žagar, SPOT svetovalka

Tel: 051 417 778

E-naslov: anja.zagar@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja so moja močna področja svetovanje na področju finančnih podpor s strani države ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih, registracijski postopki pri ustanovitvi podjetja oziroma samostojnega podjetnika ter poslovanje v različnih mednarodnih poslovnih okoljih in kulturah.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) je samostojna strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Logatec.

 

Zbornica ščiti in zastopa interese podjetnikov in obrtnikov, skrbi za tekoče informiranje o spremembah in novostih, vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja, nudi svetovanje in strokovno pomoč, organizira različna izobraževanja za potrebe podjetnikov in pri njih zaposlenih, spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva, opravlja dela in naloge točke eVEM, promovira obrt in podjetništvo.

 

Sodeluje tudi pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov podjetnikov in obrtnikov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

 • Podjetniški mentorji

mag. Aleša Mihelič,

podjetniška mentorica

 

Tel: 040 371 173

E-naslov: alesa.mihelic@gea-college.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij marketinga, digitala, pitchinga, motivacije sebe in svojih zaposlenih in organizacije poslovanja.

Inkubator GEA College

Inkubator GEA College je podporno okolje, ki pomaga posameznikom, mladim podjetjem ali startupom zagnati podjetje ter pospešiti njihovo rast. Ustanovljen je bil z namenom nudenja mentorske pomoči podjetjem v začetni fazi in za podporo v razvoju in rasti že obstoječim podjetjem.

 
Inkubator GEA College spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih inovativnih idej, z osredotočenostjo na študentih, mladih diplomantih in tudi drugih posameznikih. V Inkubatorju GEA College izberemo tiste inovativne podjetniške ideje, ki so tržno usmerjene in pripravljene za vstop na trg.

 

doc. dr. Dario Berginc, podjetniški mentor

 

Tel: 

E-naslov: dario.berginc@gea-college.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: doc. dr. Dario Berginc je visokošolski učitelj na Fakulteti za podjetništvo GEA College in raziskovalec na področju menedžmenta in podjetništva ter avtor knjige Rastoča podjetja v teoriji in praksi.

 
Podjetnikom lahko pomagam pri prijavah na razpise, tako slovenske kot tudi tuje. Podjetnikom pomaga pri procesu odločanja, načrtovanja, usmerjanja organizacijskih virov; pri vodenju ter nadzoru in vrednotenju izvajanja različnih aktivnosti.

Inkubator GEA College

Inkubator GEA College je podporno okolje, ki pomaga posameznikom, mladim podjetjem ali startupom zagnati podjetje ter pospešiti njihovo rast. Ustanovljen je bil z namenom nudenja mentorske pomoči podjetjem v začetni fazi in za podporo v razvoju in rasti že obstoječim podjetjem.

 
Inkubator GEA College spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih inovativnih idej, z osredotočenostjo na študentih, mladih diplomantih in tudi drugih posameznikih. V Inkubatorju GEA College izberemo tiste inovativne podjetniške ideje, ki so tržno usmerjene in pripravljene za vstop na trg.

 

Katja Čenčur, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 656 989

E-naslov: katja.cencur@tp-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij mreženja, marketinga, motivacije, HR in povezovanja s ključnimi partnerji.

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park Ljubljana je skupnost podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev, investitorjev in moderatorjev, ki razvija stimulativno okolje za kreacijo inovativnih podjetij in za njihov razvoj s povezovanjem v projekte globalnih domačih in tujih podjetij.

 
Je pametno mesto za 300+ podjetij ter inovativne ekipe in posameznike, je eden največjih inovacijskih ekosistemov za komercializacijo znanja in tehnologij v JV Evropi. Park na dveh lokacijah in površini več kot 75.000 m2 združuje preko 300 podjetij ter 1500 zaposlenih.


Leta 1995 ustanovljeni TP LJ velja za eno prvih inštitucij podpornega okolja v Sloveniji, kjer so podjetniško pot začela zveneča podjetja, kot so Cosylab, Elaphe, XLAB in mnoga druga.

 

Katarina Pivko, podjetniška mentorica

 

Tel: 031 586 819

E-naslov: katarina.pivko@lui.uni-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure po predhodnem dogovoru

Specializirana področja: poleg splošnega mentorstva se lahko name obrnejo tudi tisti, ki delujejo na področju HealthTech-a in DeepTech-a in si želijo začeti svojo zgodbo, jim pa manjka poslovnega know-how. Tukaj lahko pomoč pričakujejo na področju priprave poslovnega načrta, iskanja investicij in prvih strank.

Prav tako lahko specializirano pomoč ponudim na področju človeških virov, saj sem izkušnje nabirala pri največji kadrovski agenciji v Sloveniji.

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) je eden prvih startup inkubatorjev v Sloveniji in se lahko pohvali z več prepoznavnimi alumniji, kot so: Zemanta, Visionect, OriginTrail, Doctrina, OptiPrint, Mesi in Elaphe.

 

V zadnjih letih se je zahvaljujoč tesnemu sodelovanju s pisarno za prenos znanja in tehnologij ter pomočjo LUI-ja rodilo več pomembnih projektov na področju deep-tech start-upov, kot so: MyCol, ReCatalyst, Spektral, mPOR in DivjaLabs.

 

LUI je postal tudi član zveze vodilnih evropskih podpornikov prebojnih tehnoloških podjetij DeepTech Alliance in bo z vstopom v to mrežo lahko še bolj učinkovito podprl visokotehnološka zagonska podjetja.

 

Poleg splošne podpore nosilcem idej in podjetnikom v fazi razvoja, LUI posameznikom in startupom nudi tudi vertikalno podporo na področju zdravja, urbane mobilnosti, akademskega podjetništva in surovin (s poudarkom na kovinah in mineralih).

 

LUI je skupnost uspešnih startupov in v svoje vrste z veseljem sprejme nove inovativne posameznike in ekipe s potencialnom hitre rasti.