SPOT Svetovanje Koroška

SPOT Svetovanje Koroška

  • SPOT svetovalci

Andreja Tarkuš, SPOT svetovalka

 

 

Tel: 064 263 784

E-naslov: andreja.tarkus@alppeca.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz gospodarskega statusnega prava in upravljanja s človeškimi viri.

A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

 

Razvojno podjetje A. L. P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit servis za občane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti. Delo podjetja je usmerjeno v prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti v okolju in zagotavljanje ponudbe storitev na področju podjetniškega svetovanja, projektnega vodenja, pridobivanja finančnih sredstev iz nacionalnih in EU virov ter informiranja vseh ciljnih skupin prebivalcev.

 

Razvojni center A.L.P. Peca je bil ustanovljen novembra 1994. V regiji in širše je prepoznan kot razvojni element trajnega ter inovativnega napredka. Svetovalne ter informativne aktivnosti za uporabnike opravlja na podlagi dobrega poznavanja razmer v regiji in strokovnega osebja.

 

Primož Mirkac, SPOT svetovalec

 

 

Tel: 031 357 311

E-naslov: primoz.mirkac@podjetniskicenter-sg.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz pravnih vidikov poslovanja.

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec je lokalna razvojna institucija za pospeševanje podjetništva, ki deluje blizu podjetnikov, jim je enostavno in hitro dostopna in jim na nebirokratski način, na osnovi sprejetih standardnih storitev in z mrežo licenciranih svetovalcev nudi svetovalne storitve, poleg tega pa z razvojnimi lokalnimi partnerstvi spodbuja podjetništvo in odpiranje novih delovnih mest na območju Mislinjske doline ter aktivno sodeluje pri izvedbenih programih razvoja podjetništva na območju regije. Pri izvajanju programa dela se povezuje in sodeluje z institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

 

Prav tako je Podjetniški center Slovenj Gradec konzorcijski partner v poslovni točki SPOT svetovanje Koroška, kjer nudi celovite podporne storitve ustanovitvi, rasti in razvoju podjetij. V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev SPOT se na regionalni ravni izvajajo celostne svetovalne storitve za podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudimo še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

 

Cilj podjetja je izboljšati poslovanje vse pomembnejšega sektorja malega gospodarstva, povečati njegovo uspešnost in učinkovitost, povečati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjšati število propadlih podjetij.

  • Podjetniški mentorji

Urška Krajnc, podjetniška mentorica

 

Tel: 059 085 181

E-naslov: urska.krajnc@rra-koroska.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure (po predhodnem dogovoru).

Specializirana področja:

  • razvoj poslovnih idej
  • poslovno načrtovanje
  • pridobivanje finančnih virov
  • projektno vodenje

Urška je članica ekipe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) že vse od njegove vzpostavitve v letu 2010.

 

V okviru MPIK-a vodi postopke vključitev novih inkubirancev. Nudi tudi  podporo pri podjetniškem svetovanju, mentoriranju in izvedbi dogodkov.

RRA Koroška d.o.o. - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK)

 

V okviru Regionalne razvojne agencije za Koroško že od leta 2011 deluje MPIK - Mrežni podjetniški inkubator Koroška.

 

V sodelovanju z občinami Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Dravograd omogočamo ugoden najem proizvodnih in pisarniških prostorov za mlada podjetja.

 

Ker pa je za uspešen zagon in rast podjetij potrebno še kaj več kot le prostor, MPIK ponuja tudi vsebinske podporne aktivnosti za potencialne podjetnike in podjetja.

 

Med ključnimi so brezplačna podjetniška mentoriranja, strokovne delavnice, družabni dogodki ter Natečaj za najboljše poslovne ideje, pri čemer sodelujemo s široko paleto partnerskih institucij in strokovnjakov.

 

Naša vizija je vsem podjetnim omogočiti, da na Koroškem dobijo ustrezno podporno okolje za razvoj svojega (startup) podjetja.

 

Jure Knez, podjetniški mentor

 

Tel: 059 085 186

E-naslov: jure.knez@rra-koroska.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure (po predhodnem dogovoru).

Specializirana področja: Jure svojo energijo že od leta 2009 usmerja v grajenje koroške startup skupnosti in podjetniškega ekosistema. Trenutno v vlogi podjetniškega mentorja in vodje MPIK, ki deluje v okviru RRA Koroška.

 

Navdušuje ga iskanje podjetniških talentov, njihova ustvarjalnost in zagnanost. Izziv mu predstavlja izvajanje podjetniških delavnic, iskanje vrhunskih mentorjev in njihovo povezovanje s podjetji. Ter kreiranje ostalih pogojev, ki vsem podjetnim omogočajo optimalne pogoje za uspešen zagon in rast podjetja.

 

Ima tudi več kot 15 let izkušenj s podjetniškim mentoriranjem in svetovanjem na naslednjih področjih:

  • razvoj idej in poslovno modeliranje;
  • pridobivanje virov financiranja;
  • sodobni pristopi v podjetništvu ter
  • projektno vodenje.
RRA Koroška d.o.o. - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK)

 

V okviru Regionalne razvojne agencije za Koroško že od leta 2011 deluje MPIK - Mrežni podjetniški inkubator Koroška.

 

V sodelovanju z občinami Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Dravograd omogočamo ugoden najem proizvodnih in pisarniških prostorov za mlada podjetja.

 

Ker pa je za uspešen zagon in rast podjetij potrebno še kaj več kot le prostor, MPIK ponuja tudi vsebinske podporne aktivnosti za potencialne podjetnike in podjetja.

 

Med ključnimi so brezplačna podjetniška mentoriranja, strokovne delavnice, družabni dogodki ter Natečaj za najboljše poslovne ideje, pri čemer sodelujemo s široko paleto partnerskih institucij in strokovnjakov.

 

Naša vizija je vsem podjetnim omogočiti, da na Koroškem dobijo ustrezno podporno okolje za razvoj svojega (startup) podjetja.