Enotna točka za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva

Delati v dobro in za pravo vrednost ljudi, narave in skupnosti, naj bo naša skupna, iskrena in dolgoročna zaveza!

Enotna točka za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva

DOBRODOŠLI!

Namen programa enotne točke

Enotna točka za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva, nudi podporo slovenskim podjetjem pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Je del sistemskega pristopa, ki ga vpeljuje reforma nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost na področju vzpostavitve učinkovitega okvira za trajnostno in krožno transformacijo.

Enotna točka za trajnostno in krožno gospodarstvo se aktivno vključuje v nacionalni projekt Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. Projekt deluje na ravni sistemskega inoviranja in vključuje 17 programov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev. Več informacij o celovitem strateškem projektu najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/razogljicimo-slovenijo/.

SPIRIT Slovenija je kot Enotna točka za trajnostno in krožno gospodarstvo zadolžena za izvajanje šestih ukrepov za gospodarstvo, ki se bodo izvajali v obdobju 2023 – 2026:

1. »Krožno odkrivanje« - programske aktivnosti so primarno namenjene podpori pri vzpostavljanju strateških, trajnostnih in krožnih temeljev poslovanja v zagonskih mikro podjetjih. Delno bodo aktivnosti usmerjene tudi v oblikovanje ustreznega podpornega okolja, ki bo podjetjem ponujalo prilagojeno podporo v vseh fazah razvoja njihovih idej/produktov/storitev.

2. »Podpora krožnim inovacijam v MSP« - programske aktivnosti so primarno namenjene strateški, trajnostni in krožni transformaciji malih in srednjih podjetij in vzpostavljanju krožnega gospodarstva v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev. Aktivnosti bodo prispevale tudi h krepitvi usposobljenosti mentorjev v podpornem okolju, ki bodo podjetjem s svojim strokovnim znanjem pomagali pri usmerjanju v trajnostne in krožne poslovne modele.

3. »Krožne sinergije« - program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni trajnostni in krožni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.

 

V podporo sklopu programov »Krožne verige vrednosti«, ki temeljijo na Strategiji pametne specializacije, bodo aktivnosti Enotne točke za krožno gospodarstvo smiselno navezane na izvajanje drugih z zelenim prehodom povezanih aktivnosti, in bodo zajemale naslednje verige vrednosti:

4. Verige vrednosti za vse industrije

5. Verige vrednosti za lesno predelovalno industrijo

6. Verige vrednosti za predelovalno dejavnost

Enotna točka za krožno gospodarstvo bo s svojimi programi v proces transformacije zajela in horizontalno povezala vse ključne sektorje, specificirala in odgovarjala na potrebe in značilnosti razvoja končnih izdelkov, končnih polizdelkov, proizvodnih in ostalih storitev in s tem povezanih relevantnih dobavnih in vrednostnih verig. Aktivnosti pa bo usmerjala tudi v sodelovanje z drugimi deležniki podpornega okolja, z namenom oblikovanja ustreznega podpornega okolja, ki bo razvilo kompetence za prilagojeno podporo podjetjem na področju zelenega prehoda v vseh fazah razvoja njihove ideje/produkta/storitve.

Več informacij o celotnem ukrepu najdete na spletnem naslovu: Načrt za okrevanje in
odpornost | GOV.SI.

Novice

Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE

EKT

Verovškova ulica 60

1000 Ljubljana

01 589 18 70

EKT@spiritslovenia.si

PIŠITE NAM