Svetovalci SPOT Svetovanje Zasavje

Doroteja Urbanija

 

 

Tel: (03) 56 32 950, 041 470 555

E-naslov: tea.urbanija@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 7.00 do 13.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije obrnejo name s problemi iz naslednjih področji:

  • statusno pravo
  • človeški viri
  • obrtna zakonodaja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

  

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje v okviru sistema OZS zastopa interese obrtnikov in podjetnikov, jih informira in ažurno obveščamo o vseh novostih v obrti in podjetništvu, povezuje na strokovni ravni, opravljanje storitve za obrtnike in podjetnike, jim svetuje na vseh področjih poslovanja, organizira in izvaja izobraževanja, promovira obrt in podjetništvo ter izvaja javna pooblastila.

 

Saša Pegan

 

Tel: 041 458 081, (03) 56 68 080

E-naslov: sasa.pegan@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 7.00 do 13.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij - upravljanje s človeškimi viri- kadrovske zadeve, gospodarsko in statusno pravo, vodenje podjetij, obrtna zakonodaja.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi v okviru sistema OZS zastopa interese obrtnikov in podjetnikov, jih informira in ažurno obveščamo o vseh novostih v obrti in podjetništvu, povezuje na strokovni ravni, opravljanje storitve za obrtnike in podjetnike, jim svetuje na vseh področjih poslovanja, organizira in izvaja izobraževanja, promovira obrt in podjetništvo ter izvaja javna pooblastila.