Podjetnice

Ženske podjetnice

Vključevanje žensk v podjetništvo v zadnjih letih narašča po svetu in v Sloveniji. Po raziskavi GEM pa smo po deležu vključenih žensk v podjetništvo v Sloveniji še vedno na dnu lestvice.

V Evropi najmanjšo vrzel med spoloma v podjetništvu najdemo v Španiji (47 % žensk) in Bolgariji (46,5 % žensk), največjo pa na Švedskem, kjer je v zgodnjo podjetniško aktivnost vključenih le 29,7 % žensk. Tudi v Sloveniji je vrzel med spoloma velika, saj je v zgodnji podjetniški aktivnosti prisotna le slaba tretjina (30,1 %) podjetnic, kar nas umešča na predzadnje mesto evropske lestvice. Kaže, da  Sloveniji se bo treba tega področja lotiti precej bolj sistematično in predvsem konkretno. Podpreti ga je potrebno z ustreznimi ukrepi, s katerimi se bodo ustvarili boljši pogoji za večjo vključenost žensk v podjetništvo (GEM, 2018). 

Od leta 2016 do leta 2018 je SPRIT Slovenija, javna agencija, intenzivno spodbujala brezposelne ženske s terciarno izobrazbo k vključevanju v žensko podjetništvo, torej, da so za svojo prihodnjo karierno pot izbrale samozaposlitev oziroma ustanovitev lastnega podjetja.

Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavodom za zaposlovanje RS in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so v tem času s programi podjetniškega usposabljanja in subvencijo podjetnicam začetnicam v višini 5.000 EUR podprli 1261 brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki so se v istem obdobju tudi samozaposlile. V letu 2019 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prekinilo s subvencijami.

V začetku leta 2019 sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in DOBA fakulteta pripravili spletni program podjetniškega usposabljanja za podjetnice začetnice »ABC podjetništva«. Namen programa je ženskam, ki so podjetnice začetnice, omogočiti priložnost za razvoj podjetniških kompetenc.

V letu 2021 poteka podjetniško usposabljanje »ABC podjetništva« na petih SPOT točkah. Več o usposabljanju si lahko preberete tukaj. Vse podjetnice začetnice, ki uspešno opravijo usposabljanje, se lahko prijavijo na natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic.

Tudi v prihodnje bo SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, organizirala in podpirala dogodke za mreženje podjetnic, kot je dogodek 500 podjetnic, konferenca ženske podjetnosti in druge dogodke.

Vir: GEM, 2018, elektronski vir, www.gemconsortium.org/report/50012, [dostop 19.4.2019]