Urška Živko

SPOT Svetovanje Podravje

Urška Živko, SPOT svetovalka

 

Tel: (02) 33 03 504

E-naslov: urska.zivko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti in opravljanje dejavnosti v tujini.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

 

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

 

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da člani zbornice kot organa lahko lažje uresničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica aktivno sodelujemo pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtno zborničnega sistema v Republiki Sloveniji. Smo sogovornik pri obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

 

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, na ta način krepi vlogo moralne avtoritete, katere odlike so strokovnost in politična nepristranskost.

 

Zbornica svojim članom in njenim zaposlenim omogoča osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbuja k drugim oblikam izobraževanj.