Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) krepi inovacijski potencial EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Ustanovila ga je Evropska unija leta 2008 s sedežem v Budimpešti in odtlej je svoje delovanje razširil v Evropi in drugih delih sveta, ki vključujejo Ameriko (Silicon Valley), Izrael (tel Aviv) in Kitajsko (Peking).

Dogodki EIT

Novice EIT

E-časopis EIT

25. 10. 2023 - Evropski dnevi kulture in kreativnosti: Nova renesansa

24. 10. 2023 - Vodenje projektov v programu Obzorje Evropa

17. 10. 2023 - Priprava pogodbe v programu Obzorje Evropa

16. do 25. oktober 2023 - UNI.MINDS 2023 - strokovne ekskurzije, odprta podjetja in laboratoriji

12. in 13. 10. 2023 - Evropski dnevi kulture in kreativnosti

5. 10. 2023 - Priložnosti in prijava na program Obzorja Evropa

7. do 10. 9. 2023 - ScienceBEAT 2023 - študenti, prijavite se do 18. 6. 2023

  

***

Arhiv dogodkov EIT

31. 7. 2023 - EIT FOOD za vas v juliju in avgustu

25. 7. 2023 - EIT razpis za 4 nove člane upravnega odbora - rok 29. 10. 2023

13. 7. 2023 - Nov razpis za nagrado EIT Deep Tech Talent Initiative - rok 31. 10. 2023

26. 6. 2023 - NPD TRAINING / brezplačno izobraževanje za strokovnjake v agroživilskem sektorju za razvoj novih izdelkov

21. 6. 2023 - Usposabljanje Data Science For Business Innovation - ROK: 20. 7. 2023

20. 6. 2023 - Izobraževanje za start-upe iz sektorja kmetijstva in hrane - ROK: 30. 6. 2023

15. 6. 2023 - Evropski svet za inovacije (EIC) in Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) sta uvedla novo evropsko nagrado za inovatorke - ROK: 27. 9. 2023

   

***

Arhiv novic EIT

Julij 2023

Junij 2023

Maj 2023

April 2023

Marec 2023

Januar 2023

 

***

Arhiv E-časopisa EIT

Razpisi (EN):

EIT centralna stran Portal Evropske komisije: Funding & tenders portal - Competitive calls and calls for third parties

Temelj EIT so skupnosti KIC

Osnovni inštrument, s katerim EIT sledi zadanim ciljem, je ustanavljanje skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities - KIC) na področjih globalnih družbenih izzivov. KICi so samostojne pravne osebe, ki povezujejo izobraževalne, raziskovalne in gospodarske subjekte preko regionalnih ko-lokacijskih centrov. Inovacije spodbujajo prek razpisov, dogodkov in številnih izobraževanj.

Do sedaj so bili ustanovljeni KIC na področjih:

V letih 2021-22 je v ustanavljanju KIC Cultural & Creative Sectors and Industries za področje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in industrij.

Usmerjenost k rezultatom

Inštitut EIT je od svoje ustanovitve leta 2008 ustvaril največjo inovacijsko skupnost v Evropi. Njegov model je preizkušen in dokazan, saj je ustvaril:

 • osem cvetočih skupnosti znanja in inovacij (SZI),
 • več kot 60 inovacijskih središč po vsej Evropi,
 • več kot 3 200 zagonskih podjetij in hitro rastočih podjetij,
 • 3.3 milijarda EUR zunanjega kapitala, zbranega z našimi skupnimi naložbami,
 • več kot 13 000 delovnih mest,
 • več kot 3 100 dodiplomskih in doktorskih diplomantov, pri čemer naj bi izobraževanje do konca leta 2020 opravilo še več kot 5 000 novih diplomantov,
 • več kot 1 170 novih proizvodov in storitev.

*Podatki so iz avgusta 2019.

EIT nagrade na področju inovacij

EIT vsako leto podeljuje nagrade EIT Awards za prebojne ideje, projekte in osebe na področju inovacij:

 • EIT CHANGE AWARD nagrajuje diplomante izobraževalnih programov EIT, ki spodbujajo inovacije in podjetništvo ter navdihujejo spremembe za v trajnost usmerjeno prihodnost,
 • EIT INNOVATORS AWARD nagrajuje ekipe iz KIC skupnosti, ki razvijajo izdelke in storitve z velikim učinkom za trajnostno prihodnost,
 • EIT VENTURE AWARD nagrajuje uspešna zagonska (start-up) in razširitvena (scale-up) podjetja, ki jih KICi podpirajo s pomočjo programov za ustvarjanje in pospeševanje poslovanja,
 • EIT WOMAN nagrajuje izjemne dosežke podjetnic in voditeljic iz KIC skupnosti,
 • EIT PUBLIC AWARD je javno priznanje splošne odličnosti in inovativnost enega od nominirancev v ostalih štirih zgoraj naštetih kategorijah.

EIT razpisi, dogodki, drugo koristno (v angleščini):

EIT na socialnih omrežjih:

EIT predstavniki za Slovenijo so:

EIT nacionalna kontaktna točka je na SPIRIT Slovenija, kontaktna oseba je mag. Sabina Žakelj Pediček, Tel: 0590 89 521, e-naslov: obzorje.evropa@spiritslovenia.si.  

Drugi razpisi Obzorja Evropa:

Program Obzorje Evropa poleg EIT ponuja tudi druge priložnosti za sodelovanje in sofinanciranje. Za več informacij je na voljo: