Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) krepi inovacijski potencial EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Ustanovila ga je Evropska unija leta 2008 s sedežem v Budimpešti in odtlej je svoje delovanje razširil v Evropi in drugih delih sveta, ki vključujejo Ameriko (Silicon Valley), Izrael (tel Aviv) in Kitajsko (Peking).

Dogodki EIT

Novice EIT

E-časopis EIT

24. 10. 2022 - Brezplačni spletni EIT Open Day Slovenia - »Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost« 

11. 10. 2022 - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo vabi na vrh INNOVEIT 2022

od 10. do 18. 10. 2022 - Usposabljanje na temo kolaborativnih robotov v proizvodnji DeCoTe

3. 10. 2022 do 25. 11. 2022 - Brezplačni spletni tečaj EIT Manufacturing o rezanju kovin (PATHFINDER)

28. in 29. 9. 2022 - Brezplačni Evropski dnevi raziskav in inovacij

20. 9. 2022 - Brezplačni dogodek - »EIT Funding Synergy ADRIA«

   

***

Arhiv dogodkov EIT

5. 9. 2022 - Regionalna inovacijska shema EIT Health je objavila javni poziv za inovacije 2023

1. 9. 2022 - Skupnost EIT Manufacturing najavlja nov javni razpis za zbiranje predlogov na področju proizvodnje

27. 7. 2022 - Razpoložljiva usposabljanja o intelektualni lastnini v sodelovanju z EUIPO in EPO

23. 7. 2022 - EIT Food, skupnost znanja in inovacij za hrano, je objavila odprti razpis za inovacije 2023

20. 7. 2022 - Skupnost EIT je izbrala projekte vključevanja državljanov v okviru pobude novega evropskega Bauhausa

 

  

***

Arhiv novic EIT

Januar 2022

Februar 2022

Marec 2022

April 2022

Maj 2022

Junij 2022

Avgust 2022

 

***

Arhiv E-časopisa EIT

Razpisi (EN):

EIT centralna stran Portal Evropske komisije: Funding & tenders portal - Competitive calls and calls for third parties
Trenutno poteka raziskava o uporabnosti Funding & Tenders Portala, zato vljudno vabljeni, da izpolnite kratek vprašalnik.

Temelj EIT so skupnosti KIC

Osnovni inštrument, s katerim EIT sledi zadanim ciljem, je ustanavljanje skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities - KIC) na področjih globalnih družbenih izzivov. KICi so samostojne pravne osebe, ki povezujejo izobraževalne, raziskovalne in gospodarske subjekte preko regionalnih ko-lokacijskih centrov. Inovacije spodbujajo prek razpisov, dogodkov in številnih izobraževanj.

Do sedaj so bili ustanovljeni KIC na področjih:

V letih 2021-22 je v ustanavljanju KIC Cultural & Creative Sectors and Industries za področje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in industrij.

Usmerjenost k rezultatom

Inštitut EIT je od svoje ustanovitve leta 2008 ustvaril največjo inovacijsko skupnost v Evropi. Njegov model je preizkušen in dokazan, saj je ustvaril:

 • osem cvetočih skupnosti znanja in inovacij (SZI),
 • več kot 60 inovacijskih središč po vsej Evropi,
 • več kot 3 200 zagonskih podjetij in hitro rastočih podjetij,
 • 3.3 milijarda EUR zunanjega kapitala, zbranega z našimi skupnimi naložbami,
 • več kot 13 000 delovnih mest,
 • več kot 3 100 dodiplomskih in doktorskih diplomantov, pri čemer naj bi izobraževanje do konca leta 2020 opravilo še več kot 5 000 novih diplomantov,
 • več kot 1 170 novih proizvodov in storitev.

*Podatki so iz avgusta 2019.

EIT nagrade na področju inovacij

EIT vsako leto podeljuje nagrade EIT Awards za prebojne ideje, projekte in osebe na področju inovacij:

 • EIT CHANGE AWARD nagrajuje diplomante izobraževalnih programov EIT, ki spodbujajo inovacije in podjetništvo ter navdihujejo spremembe za v trajnost usmerjeno prihodnost,
 • EIT INNOVATORS AWARD nagrajuje ekipe iz KIC skupnosti, ki razvijajo izdelke in storitve z velikim učinkom za trajnostno prihodnost,
 • EIT VENTURE AWARD nagrajuje uspešna zagonska (start-up) in razširitvena (scale-up) podjetja, ki jih KICi podpirajo s pomočjo programov za ustvarjanje in pospeševanje poslovanja,
 • EIT WOMAN nagrajuje izjemne dosežke podjetnic in voditeljic iz KIC skupnosti,
 • EIT PUBLIC AWARD je javno priznanje splošne odličnosti in inovativnost enega od nominirancev v ostalih štirih zgoraj naštetih kategorijah.

EIT razpisi, dogodki, drugo koristno (v angleščini):

EIT na socialnih omrežjih:

EIT predstavniki za Slovenijo so: