Področja storitve mreže EEN

Področja storitve mreže EEN

Enterprise Europe Network  (ENN) je najobsežnejša mreža podpornih institucij v Evropski uniji, ki nudi podporo pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanj in tehnologij ter sodelovanju v programih EU podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.

Deluje v več kot 50-ih državah, skupaj v več kot 600 centrih, s približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki. V podporo majhnim in srednje velikim podjetjem jo je ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v okviru mreže Enterprise Europe Network  (EEN) aktivna predvsem na področju svetovanja podjetjem o virih financiranja, s poudarkom na Obzorju 2020.