Božidar Pučnik

SPOT Svetovanje Podravje

Božidar Pučnik, podjetniški mentor

 

Tel: 040 450 468

E-naslov: bozidar.pucnik@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro

Specializirana področja:

  • priprava investicijskih teaserjev in investicijskih prospektov,
  • povezovanje s potencialnimi investitorji,
  • družbeno omrežje LinkedIn,
  • digitalizacija: Office (MS Excel, MS Word, tudi VBA za MS Ecel), Power Automate za Office 365 (avtomatizacija procesov znotraj Office 365)
  • digitalizacija: uporaba Chat GPT
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.