Vloga svetovalcev in podjetniških mentorjev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje

Vloga svetovalcev in podjetniških mentorjev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje

V okviru SPOT Svetovanje delujejo SPOT svetovalci in podjetniški mentorji, ki z brezplačnim informiranjem in svetovanjem tvorijo podjetnikom in potencialnim podjetnikom prijazno podporno okolje.

Naloge SPOT svetovalca in podjetniškega mentorja pri vstopni točki SPOT Svetovanje so:

  • osnovno svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki registracije preko portala SPOT.gov.si;
  • izvajanje postopkov registracij preko portala SPOT (e-VEM) ter osnovno svetovanje v zvezi z izvajanjem postopkov registracij,
  • informiranje malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov (pridobivanje in posredovanje ključnih uporabnih informacij za podjetnike in potencialne podjetnike, priprava odgovorov na kompleksnejša vprašanja podjetnikov in potencialnih podjetnikov, podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, izvajanje informativno-promocijskih delavnic, idr.);.
  • izvajanje usposabljanja ABC podjetništva v 5 slovenskih regijah in organizacija dogodkov za pridobivanje znanj v zvezi s poslovanjem z državo;
  • podjetniško mentoriranje (presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje zunanjim ekspertom.

Preberite, katere so brezplačne storitve vstopnih točk SPOT Svetovanje in podjetniško svetovanje. 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: https://evropskasredstva.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.