Vloga svetovalcev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje

Na vstopnih točkah SPOT Svetovanje delujejo svetovalci, ki z brezplačnim informiranjem in svetovanjem tvorijo podjetnikom prijazno podporno okolje.

Naloge svetovalca pri vstopni točki SPOT Svetovanje so:

  • osnovno svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom,
  • izvajanje postopkov registracijpreko portala SPOT (e-VEM) ter osnovno svetovanje v zvezi z izvajanjem postopkov registracij,
  • informiranje malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov (pridobivanje in posredovanje ključnih uporabnih informacij za podjetnike in potencialne podjetnike, priprava odgovorov na kompleksnejša vprašanja podjetnikov in potencialnih podjetnikov, podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, izvajanje informativno-promocijskih delavnic, idr.).

Preberite, katere so brezplačne storitve vstopnih točk SPOT Svetovanje

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.