mag. Andreja Vister

SPOT Svetovanje Goriška  

mag. Andreja Vister, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 365 36 02

E-naslov: andreja.vister@rra-rod.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 ure

Specializirana področja:

  • spodbujanje podjetnosti med mladimi,
  • identificiranje poslovnih idej,
  • trženje izdelkov in storitev,
  • poslovno komunikaciranje
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Podjetništvo v okolju spodbujamo z izvajanjem delavnic za podjetja v različnih fazah razvoja.

 

Poleg tega nudimo tudi individualna podjetniška svetovanja ter pomoč pri iskanju virov financiranja iz različnih javnih sredstev.

 

Naše delo se začne že v osnovni šoli, kjer izvajamo podjetniške krožke in tehnične dneve z namenom poklicne orientacije in spoznavanja lokalnega gospodarstva. Z namenom spodbujanja podjetništva organiziramo tudi startup delavnice za potencialne podjetnike.

 

V okviru nacionalnega projekta »Regionalno skrbništvo« opravljamo promocijo investicijskih priložnosti Goriške regije. Skupaj z dvanajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami in z nacionalnim koordinatorjem tvorimo mrežo skrbnikov regij pod okriljem Javne Agencije SPIRIT Slovenija. Aktivno opravljamo tudi druge promocijske naloge kot so: udeležbe na mednarodnih investicijskih sejmih in konferencah, kjer predstavljamo investicijske priložnosti v naši regiji, organiziranje B2B  sestankov  s potencialnimi investitorji ter organiziranje obiskov vhodnih in izhodnih delegacij potencialnih investitorjev v regionalno gospodarstvo. Ves čas skrbimo za pretočnost informacij z lokalnega oziroma regionalnega nivoja na državni nivo in obratno.

 

Podpiramo tudi vse tiste, ki izvajajo dejavnost na podeželju z izvajanjem raznih delavnic in ogledov dobrih praks z namenom opolnomočenja. Poleg tega pa smo skrbnik portala Tržnica na borjaču, ki je namenjen promociji lokalne ponudbe in povezovanju ponudnikov.

 

V okviru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina deluje tudi SPOT registracijska točka.