Seznam SPOT svetovalcev in mentorjev Podravje

SPOT Svetovanje Podravje

 • SPOT svetovalci

Brigita Drevenšek, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 890 682

E-naslov: brigita.drevensek@bistra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja:

 • trženje in prodaja,
 • človeški kapital-osebnostna in poslovna rast podjetnika.
ZRS BISTRA Ptuj

 

ZRS BISTRA Ptuj je nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana institucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero ter gospodarskimi subjekti na eni strani.

 

Na drugi strani pa se je uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja.

 

ZRS BISTRA Ptuj spodbuja podjetništvo v Spodnjem Podravju, od ustanovitve podjetja do njegove zrelosti. Deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanja razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju.

 

Pri nas je možno ustanoviti podjetje, novim in obstoječim podjetnikom pomagamo pri pripravi poslovnih načrtov, patentiranju in zaščiti blagovnih znamk, pri pridobivanju sredstev za raziskave, rast in razvoj ter sodelujemo pri reševanju tehnoloških problemov.

 

Jadranka Krajnc, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (02) 748 0257

E-naslov: jadranka.krajnc@bistra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja:

 • osebnostna in poslovna rast podjetnika,
 • državne spodbude,
 • marketing.
ZRS BISTRA Ptuj

 

ZRS BISTRA Ptuj je nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana institucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero ter gospodarskimi subjekti na eni strani.

 

Na drugi strani pa se je uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja.

 

ZRS BISTRA Ptuj spodbuja podjetništvo v Spodnjem Podravju, od ustanovitve podjetja do njegove zrelosti. Deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanja razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju.

 

Pri nas je možno ustanoviti podjetje, novim in obstoječim podjetnikom pomagamo pri pripravi poslovnih načrtov, patentiranju in zaščiti blagovnih znamk, pri pridobivanju sredstev za raziskave, rast in razvoj ter sodelujemo pri reševanju tehnoloških problemov.

 

Jasna Mak, SPOT svetovalka

 

Tel: 031 54 99 66

E-naslov: jasna.mak@rra-podravje.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja:

 • priprava vlog na razpise državnih spodbud,
 • navezovanje mednarodnih poslovnih stikov ter
 • odnosi z javnostmi.
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.

 

Urška Živko, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (02) 33 03 504

E-naslov: urska.zivko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti in opravljanje dejavnosti v tujini.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

 

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

 

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da člani zbornice kot organa lahko lažje uresničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica aktivno sodelujemo pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtno zborničnega sistema v Republiki Sloveniji. Smo sogovornik pri obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

 

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, na ta način krepi vlogo moralne avtoritete, katere odlike so strokovnost in politična nepristranskost.

 

Zbornica svojim članom in njenim zaposlenim omogoča osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbuja k drugim oblikam izobraževanj.

 

Janja Vindiš Božičko, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (02) 33 03 504

E-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, aktualni razpisi in ustanovitev s.p. ter ostali povezani postopki portala spot.gov.si.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

 

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

 

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da člani zbornice kot organa lahko lažje uresničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica aktivno sodelujemo pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtno zborničnega sistema v Republiki Sloveniji. Smo sogovornik pri obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

 

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, na ta način krepi vlogo moralne avtoritete, katere odlike so strokovnost in politična nepristranskost.

 

Zbornica svojim članom in njenim zaposlenim omogoča osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbuja k drugim oblikam izobraževanj.

 

Danica Košir, SPOT svetovalka

 

Tel: (02) 292 72 10

E-naslov: danica.kosir@ric-sb.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

 • ustanovitev s.p.
 • ustanovitev d.o.o.
 • izvedba elektronskih postopkov na portalu spot.gov.si.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je lokalna razvojna institucija za pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica in širše. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, občino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj. V sodelovanju s partnerji izvaja razvojne projekte na področju povečevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in povečevanja konkurenčnosti gospodarstva.

 

Konkretno podporo podjetništvu in podjetniškemu okolju predstavlja sklop storitev, ki jih RIC izvaja v okviru sistema SPOT, Slovenske poslovne točke (SPOT točke). V sodelovanju s podpornimi inštitucijami Podravske regije izvaja celostne svetovalne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudi še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Vesna Herženjak, SPOT svetovalka

 

Tel: (02) 333 13 85, 030 667 731

E-naslov: vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja:

 • mednarodno poslovanje
 • razpisi
 • organizacija izobraževanj
Štajerska gospodarska zbornica

 

Štajerska gospodarska zbornica zastopa interese in povezuje podjetja v podravski regiji. ŠGZ nudi informacije in svetovalne storitve ter številne možnosti promocije za podjetja in podjetnike. Izvaja usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in tudi za brezposelne, študente in ostale zainteresirane. Organizira poslovne konference, posvete, okrogle mize ter sodeluje v raziskavah in izdaja literaturo.

 

ŠGZ vzpostavlja številna partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi institucijami, kontakte z lokalnimi politiki, občinami, izobraževalnimi institucijami (Univerzo), raziskovalnimi institucijami in ostalimi institucijami ki so pomembne za gospodarski in regionalni razvoj ter podporo podjetjem. Zbornica že vrsto let sodeluje v različnih nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektih s poudarkom na razvojno-gospodarskem sodelovanju in podpori gospodarstva za čim  uspešnejši razvoj in večjo konkurenčnost na domačem kot tudi na mednarodnih trgih.

 

Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Tel: (02) 333 13 85, 030 667 740

E-naslov: mojca.tominsek@stajerskagz.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja:

 • osnovno podjetniško svetovanje,
 • aktualni razpisi in druge spodbude za podjetja,
 • izobraževanja za podjetja,
 • registracijski ter ostali povezani postopki portala spot.gov.si.
Štajerska gospodarska zbornica

 

Štajerska gospodarska zbornica zastopa interese in povezuje podjetja v podravski regiji. ŠGZ nudi informacije in svetovalne storitve ter številne možnosti promocije za podjetja in podjetnike. Izvaja usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in tudi za brezposelne, študente in ostale zainteresirane. Organizira poslovne konference, posvete, okrogle mize ter sodeluje v raziskavah in izdaja literaturo.

 

ŠGZ vzpostavlja številna partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi institucijami, kontakte z lokalnimi politiki, občinami, izobraževalnimi institucijami (Univerzo), raziskovalnimi institucijami in ostalimi institucijami ki so pomembne za gospodarski in regionalni razvoj ter podporo podjetjem. Zbornica že vrsto let sodeluje v različnih nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektih s poudarkom na razvojno-gospodarskem sodelovanju in podpori gospodarstva za čim  uspešnejši razvoj in večjo konkurenčnost na domačem kot tudi na mednarodnih trgih.

 • Podjetniški mentorji

Vladimi Rudl, podjetniški mentor

 

Tel: 031 862 997

E-naslov: vladimir.rudl@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro

Specializirana področja:

 • internacionalizacija poslovanja podjetij,
 • marketing,
 • podjetniške mreže in grozdi,
 • prenos lastništva podjetij.
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.

 

Irena Podletnik, podjetniška mentorica

 

Tel: 070 993 278

E-naslov: irena.podletnik@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro

Specializirana področja:

 • finance,
 • poslovni načrti,
 • poslovni modeli,
 • vodenje podjetja,
 • državne spodbude.
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.

 

Tanja Senekovič, podjetniška mentorica

 

Tel: 051 441 860

E-naslov: tanja.senekovic@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.00 in 13.00 uro

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju izzivov na naslednjih področjih:

 • identifikacija in evalvacija poslovnih idej,
 • poslovno načrtovanje,
 • poslovni modeli,
 • vzpostavitev in organizacija podjetja,
 • razvoj produktov,
 • viri financiranja.
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.