Mirjana Župan

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Mirjana Župan, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 662 58 34

E-naslov: mirjana.zupan@pgz-slo.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, v sredo od 13.00 do 17.00 ure, četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: nudim podporo in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Obalno-kraške regije.

Strokovno pomoč nudim v obliki informiranja, svetovanja, izvajanje brezplačnih delavnic in usposabljanj z namenom krepitve znanja, veščin in dodatnih kompetenc MSP in potencialnih podjetnikov, pri izvajanju e-postopkov preko eSPOT  portala, odpiranju poslovnih priložnosti.

Poleg osnovnega informiranja in podjetniškega svetovanja, podjetnikom pomagam pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, mednarodne trgovine (uvoz-izvoz), internacionalizacije ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP.

Primorska gospodarska zbornica

 

PGZ je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-kraški regiji. Naši člani izhajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije.

 

Ključne dejavnosti so logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane pa aktivno vključujemo tudi v evropske projekte, ki jih pridobivamo kot člani v mednarodnih partnerstvih.

 

Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.