Brezplačne storitve SPOT Svetovanje

 

 SPOT Poslovne točke

 

Storitve regijskih točk SPOT Svetovanje

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni podjetniški svetovalci potencialne podjetnike in podjetja obravnavajo celostno.

Naročanje strank in telefonske informacije

Zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 poslovanje 12 regijskih točk SPOT Svetovanje poteka po sistemu naročanja strank.

V cilju preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da v primeru osebnega obiska na točki SPOT dosledno upoštevajo priporočila in smernice NIJZ.

Kaj zajemajo brezplačne storitve?

Informiranje poteka v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Izvajanje usposabljanja in delavnic, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture.

Osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka telefonsko, preko e-pošte ali z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvarjana tesnejšega sodelovanja med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki. V to dejavnost sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

Izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije in  čezmejno, tako za potencialne podjetnike, kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.

Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Izvajanje postopkov registracij podjetij, statusnih sprememb, izbrisov podjetij.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.