Peter Ekart

SPOT Svetovanje Podravje

Peter Ekart, podjetniški mentor

 

Tel: 031 648 099

E-naslov: peter.ekart@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro

Specializirana področja:

  • Internacionalizacija poslovanja podjetij, globalni trgi
  • Podjetniške mreže in grozdi,
  • Vodenje podjetja
  • Validacija/optimizacija poslovne ideje, modela
  • Viri financiranja - SLO
  • Viri financiranja - EU
  • Priprava investicijskih teaserjev in povezovanje s potencialnimi investitorji
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.