Transformacija poslovnih modelov 2021 - pilotni program

Transformacija poslovnih modelov 2021 - pilotni program

POSLOVNI MODELI NA PREIZKUŠNJI

POSLOVNI MODEL podjetja predstavlja jasen način ustvarjanja vrednosti izdelkov ali storitev, posredovanja vrednosti kupcem ter način ustvarjanje vaše poslovne oz. finančne uspešnosti.

Glede na turbulentno podjetniško okolje je priporočljivo, da imamo vzpostavljen močan tako osebni kot poslovni  podporni sistem, ki nam bo omogočal lažje, predvsem pa bolj učinkovito spopadanje z negotovostjo in tveganji na poslovni poti.

JE TRANSFORMACIJA VAŠEGA POSLOVNEGA MODELA ŽE NA VRHU PRIORITET ALI ŠE NE?

VPRAŠAMO VAS:

  • Je vaš obstoječi poslovni model še vzdržen in vključuje nujne trajnostne vidike poslovanja?
  • So tveganja ali nove priložnosti postavila vaš obstoječi poslovni model na preizkušnjo? Kje, kako in zakaj?
  • Je vaš poslovni model poznan vsem zaposlenim ali je zgolj zarisan v glavah vodstva oz. ali ga sploh imate?

Kljub temu, da je transformacija poslovnega modela lahko zelo boleča, saj globoko posega v obstoječe in utečene vzorce delovanja, pa bi morala sedaj, bolj kot kdaj koli prej, biti na vrhu vaših prioritet.

Pa je?

SPIRIT Slovenija v letu 2021 začenja s pilotnim nacionalnim programom, namenjenim malim, srednjim in velikim podjetjem, ki se zavedajo, da so na točki, ko njihov poslovni model potrebuje transformacijo. 

Vabimo podjetja, da se odzovejo in sodelujejo v pilotnem programu »Transformacije poslovnih modelov 2021- TPM2021 

Pilotni program 2021  je namenjen podjetjem, ki so se v zadnjih letih   zaradi nastalih tveganj ali pa zaradi novih poslovnih priložnosti že soočala  s potrebo po spreminjaju obstoječih ali postavljanju  novih poslovnih modelov

KOMU JE PREDNOSTNO NAMENJEN?

V pilotni program »TPM2021«  prednostno vabimo  podjetja, ki zaposlujejo vsaj  5 zaposlenih, ne glede na dejavnost in lastniško strukturo,  s sedežem v RS.

KAJ PONUJA?

Pilotni program »TPM2021« zajema intenzivno in poglobljeno usposabljanje vključenih podjetij in mentorstvo pri transformaciji obstoječih ali postavitvi novih trajnostnih poslovnih modelov.

Program zajema vsaj 20 ur intenzivnega usposabljanja/mentoriranja v obdobju 4-6 tednov.

Celovit program pokriva naslednje teme: 

  1. Seznanitev z oblikami poslovnih modelov
  2. Opredelitev, razumevanje in vključevanje trajnostnih vidikov v poslovanje in postavitev poslovnih modelov
  3. Analiza obstoječih poslovnih modelov vključenih podjetjih (opredelitev zunanjih in notranjih tveganj, skritih stroškov itd.)
  4. Opredelitev korakov za potrebne spremembe in koraki izvedbe
  5. Spremljanje/mentoriranje izvajanja aktivnosti procesa transformacije ali vzpostavitve novega poslovnega modela v podjetju

POMEMBNO:

Končni program izvedbe in akcijski načrt za posamezno podjetje se pripravi na začetku - ob vključitvi podjetja v program, skupaj z zunanjim ekspertom in se prilagodi posameznemu podjetju.

ROKI ZA PRIJAVO:

Sporočamo, da so vsa mesta za vključitev v program za 2021 že zapolnjena.

Kontakt: Alenka.hren@spiritslovenia.si