Podpora podjetjem pri prenosu lastništva

Podpora podjetjem pri prenosu lastništva

Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato smo na SPIRIT Slovenija vzpostavili Nacionalno točko za prenos lastništva, ki podjetnike ozavešča o pripravah na postavljanje nasledstva in prenos lastništva v podjetju.

Podjetniki  se lahko prijavijo na svetovalni intervju, ki ga izvajajo s strani agencije pooblaščene osebe, na katerem se seznanijo z izzivi in pastmi, s katerimi se lahko srečajo pri prenosu lastništva in dobijo podrobne informacije o vavčerski spodbudi na tem področju. Po opravljenem svetovalnem intervjuju podjetnik prejme potrdilo agencije, ki je priloga k vavčerju za prenos lastništva.

Podjetnik lahko pridobi vavčer za aktivnosti:

  • povezanih s pripravo podjetja na prenos lastništva,
  • povezanih s samo izvedbo prenosa lastništva (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali notranji odkup),
  • usposabljanja prevzemnikov družinskih podjetij.

Agencija vodi evidenco zunanjih izvajalcev, med katerimi lahko podjetnik izbira zunanje izvajalce ob prijavi na vavčer za prenos lastništva.

Prijavite se na svetovalni intervju in začnite s postopkom prenosa lastništva vašemu nasledniku oz. prevzemniku.