Anja Žagar

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska  

Anja Žagar, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 417 778

E-naslov: anja.zagar@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja so moja močna področja svetovanje na področju finančnih podpor s strani države ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih, registracijski postopki pri ustanovitvi podjetja oziroma samostojnega podjetnika ter poslovanje v različnih mednarodnih poslovnih okoljih in kulturah.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) je samostojna strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Logatec.

 

Zbornica ščiti in zastopa interese podjetnikov in obrtnikov, skrbi za tekoče informiranje o spremembah in novostih, vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja, nudi svetovanje in strokovno pomoč, organizira različna izobraževanja za potrebe podjetnikov in pri njih zaposlenih, spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva, opravlja dela in naloge točke eVEM, promovira obrt in podjetništvo.

 

Sodeluje tudi pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov podjetnikov in obrtnikov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.