Katja Čenčur

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Katja Čenčur, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 656 989

E-naslov: katja.cencur@tp-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij mreženja, marketinga, motivacije, HR in povezovanja s ključnimi partnerji.

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park Ljubljana je skupnost podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev, investitorjev in moderatorjev, ki razvija stimulativno okolje za kreacijo inovativnih podjetij in za njihov razvoj s povezovanjem v projekte globalnih domačih in tujih podjetij.

 
Je pametno mesto za 300+ podjetij ter inovativne ekipe in posameznike, je eden največjih inovacijskih ekosistemov za komercializacijo znanja in tehnologij v JV Evropi. Park na dveh lokacijah in površini več kot 75.000 m2 združuje preko 300 podjetij ter 1500 zaposlenih.


Leta 1995 ustanovljeni TP LJ velja za eno prvih inštitucij podpornega okolja v Sloveniji, kjer so podjetniško pot začela zveneča podjetja, kot so Cosylab, Elaphe, XLAB in mnoga druga.