Greti Manfreda

SPOT Svetovanje Goriška

Greti Manfreda, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 375 337

E-naslov: greti.manfreda@rra-sp.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: prijava na razpise

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica deluje na območju Mestne občine Nova Gorica, občin Brda, Kanal ob Soči, Miren- Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter Renče-Vogrsko.

 

Naloga regijske agencije je združevanje vseh lokalnih, regijskih in državnih potencialov ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz nacionalnih kot tudi iz mednarodnih virov. V svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okolijskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.

 

Regijska agencija  je v svojem večletnem delovanju izvedla že več projektov na področju podjetništva, kot na primer: spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest; pospeševanje povezovanja podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij v sorodnih panogah in podpornih institucij, s ciljem povečevanja konkurenčnosti na evropskem trgu; spodbujanje razvoja, povezovanja in trženja lokalnih tipičnih izdelkov ter spodbujanje kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na Goriškem; pospeševanje podjetnosti, konkurenčnost in zaposlitvenih možnosti na podeželju s pomočjo novih podjetniških iniciativ.