EIT Culture & Creativity razpisi za zbiranje predlogov

EIT Culture & Creativity razpisi za zbiranje predlogov

11. 4. 2023 - Vabimo vas, da z aktivnostmi na različnih področjih izobraževanja, inovacije, ustvarjanja in družbe sodelujete pri oblikovanju prvih temeljev nastajajočega ekosistema EIT Culture & Creativity.

EIT Culture & Creativity združuje 50 partnerjev iz 20 držav po vsej Evropi, da bi ustvaril trajnosten ekosistem za evropske kulturne in kreativne sektorje in industrije (KKSI). S spodbujanjem sistemskih sprememb znotraj ključnih sektorjev se EIT Culture & Creativity osredotoča na vlogo KKSI kot dejavnika, ki omogoča doseganje temeljnih ciljev EU, določenih v načrtih za zelene, digitalne in družbene prehode. Zasnovan je za krepitev in preoblikovanje evropskih KKSI, da bi se soočili z globalnimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa.

Evropa potrebuje KKSI kot eno od ključnih gonil novih inovacjskih modelov, ki bodo EU pomagali uspeti v časih motenj in preobrazbe. S podpiranjem inovacij v KKSI prek odprtih razpisov bo EIT Culture & Creativity postavil temelje za sprostitev transformativnega potenciala kulture in ustvarjalnosti v vseh sektorjih, da bi spodbudil trojni prehod digitalne, zelene in družbene transformacije ter tako KKSI pozicioniral kot vir žive in trajnostne prihodnosti.

Za prve razpise je EIT Culture & Creativity opredelil naslednje trge z velikim vplivom med KKSI in z največjim potencialom pospeševanja za trojni prehod. Prosilci se morajo pri predlaganju svojih dejavnosti osredotočiti na te trge:

  • Arhitektura
  • Avdio-vizualni
  • Kulturna dediščina
  • Oblikovanje izdelkov, procesov in storitev
  • Moda in tekstil

Zavezan podpori inovacijskim dejavnostim v skladu s trojnim prehodom, bo EIT Culture & Creativity podpiral projekte in dejavnosti, ki lahko jasno razložijo svoje učinke v vsaj dveh od treh področij:

  • Zeleno
  • Digitalno
  • Socialno

Vsi prijavitelji morajo svoje predloge oddati prek sistema za prijavo na razpis. Prijavni sistem bo na voljo do 17. aprila 2023.

Več o pogojih sodelovanja in prijavi si preberite tukaj.