Martina Rečnik

SPOT Svetovanje Savinjska

Martina Rečnik, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (03) 425 22 72

E-naslov: martina.recnik@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija z več kot 50 letno tradicijo delovanja. Vključena je v obrtno-podjetniški zbornični sistem na nivoju države in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanja interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja za vse ciljne skupine v svojem okolju.

 

Z vstopom v konzorcij SPOT svetovanje SAVINJSKA je zbornica postala tudi sedež ene od 12 slovenskih poslovnih točk in je dobrodošla podpora za delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja ter za potencialne podjetnike.