SPOT Svetovanje Posavje

SPOT Svetovanje Posavje

  • SPOT svetovalci

Mateja Jurečič, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (07) 490 22 25

E-naslov: mateja.jurecic@cptkrsko.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: izvajanje osnovnega svetovanja z različnih področij: statusno in gospodarsko pravo s področja ustanovitve in poslovanja podjetja, priprava poslovnih načrtov in finančnih projekcij, finančnih spodbud, vodenja podjetniških delavnic za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike ...

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Poslanstvo Centra za podjetništvo in turizem je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma v lokalnem okolju oz. regiji.

 

Nudimo brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike, mikro, mala ter srednja podjetja na celotnem območju regije Posavje. Strokovna pomoč se izvaja na različnih področjih: v obliki informiranja na področju spodbujanja podjetništva, osnovnega svetovanja, izvajanje in pomoč pri registracijskih postopkih, podpora pri oddaji vlog in zahtevkov za finančne spodbude manjših vrednosti, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti doma in v tujini, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svojo dejavnost smo nadgradili še z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga.

 

Karmen Levak, SPOT svetovalka

 

Tel: (07) 490 22 24

E-naslov: karmen.levak@cptkrsko.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: izvajanje osnovnega svetovanja z različnih področij: statusno in gospodarsko pravo s področja ustanovitve in poslovanja podjetja, priprava poslovnih načrtov in finančnih projekcij, finančnih spodbud, vodenja podjetniških delavnic za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike, …

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Poslanstvo Centra za podjetništvo in turizem je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma v lokalnem okolju oz. regiji.

 

Nudimo brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike, mikro, mala ter srednja podjetja na celotnem območju regije Posavje. Strokovna pomoč se izvaja na različnih področjih: v obliki informiranja na področju spodbujanja podjetništva, osnovnega svetovanja, izvajanje in pomoč pri registracijskih postopkih, podpora pri oddaji vlog in zahtevkov za finančne spodbude manjših vrednosti, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti doma in v tujini, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svojo dejavnost smo nadgradili še z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga.

  • Podjetniška mentorja

Sandra Peršak, podjetniška mentorica

 

Tel: 0590 83 795

E-naslov: sandra.persak@zptm.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

  • vodenje podjetij,
  • upravljanje s človeškimi viri, 
  • delovnopravno področje,
  • pravo gospodarskih družb,
  • družbena odgovornost podjetij in socialno podjetništvo,
  • državne in mednarodne spodbude.
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

 

Center za podjetništvo in turizem Brežice (CPT Brežice) je enota javnega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice).

 

Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin, nuditi podporno okolje obstoječim in zagonskim podjetjem, ter skupaj s partnerji soustvarjati uspešno podjetniško okolje, ki skrbi za trajnostni razvoj.

 

Karl Vertovšek, podjetniški mentor

 

Tel: 041 655 936

E-naslov: karl.vertovsek@cptkrsko.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 8.00 do 14.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure oziroma po predhodnem dogovoru.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz področja razvoja poslovnih idej in priprave poslovnih modelov/načrtov. Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja pomoč pri pripravi marketinških planov. Podjetnikom lahko pomagam tudi pri povezovanju - mreženju ter reševanju težav s človeškimi viri.

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Poslanstvo Centra za podjetništvo in turizem je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma v lokalnem okolju oz. regiji.

 

Nudimo brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike, mikro, mala ter srednja podjetja na celotnem območju regije Posavje. Strokovna pomoč se izvaja na različnih področjih: v obliki informiranja na področju spodbujanja podjetništva, osnovnega svetovanja, izvajanje in pomoč pri registracijskih postopkih, podpora pri oddaji vlog in zahtevkov za finančne spodbude manjših vrednosti, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti doma in v tujini, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svojo dejavnost smo nadgradili še z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga.