Spletni priročnik ABC PODJETNIŠTVA

Spletni priročnik ABC PODJETNIŠTVA

Spletni priročnik ABC PODJETNIŠTVA praktično predstavi osnovna znanja, ki jih podjetniki potrebujejo na začetku poslovanja: kaj podjetništvo je, kako pridobivati ideje in jih razviti v poslovni model, ter kako podjetniški posel etično in uspešno peljati z določanjem cene, trženjem, prodajo, ter pravno in finančno urejenim poslovanjem. 

Priročnik sestavlja 7 vsebinskih poglavji, ki vsebujejo vpogled v temo, praktične nasvete in aktualne primere iz prakse. Vsako poglavje ima tudi delovne liste, da lahko osvojeno znanje s pomočjo ključnih vprašanj hitro prenesete v prakso.

Hiter dostop do vsebine priročnika: 

 • Podjetništvo in podjetnik sta opisana v teoriji in praksi, v razmislek pa postavita tudi osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh, ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki srečujejo na začetku svoje poti;
 • Iskanje podjetniških idej govori o tem, kako poiskati in/ali generirati poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking), ter kako inovativno nadgrajevati ideje in jih spremeniti v poslovne priložnosti;
 • Razvoj poslovnega modela predstavi vitki (leanrazvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost;
 • Določanje cene z napotki, kako določimo lastno in prodajno ceno;
 • Trženje in prodaja s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga;
 • Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch) je hitra predstavitev za iskanje strank, finančnih partnerjev in investitorjev;
 • Ustanovitev podjetja, različne pravne oblike in vzpostavitev pravega tima opiše vrste družb ter razlike med njimi pri poslovanju in sicer d.o.o., d.n.o. in s.p., in predstavi, kaj je pomembno pri izbiri sodelavcev;
 • Evidentiranje poslovanja vas popelje skozi glavne vidike finančnega poslovanja: izdajo računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila;
 • Skladnost poslovanja predstavi glavno zakonodajo, ki jo mora poznati vsak podjetnik;
 • Poslovna etika pojasni, zakaj so v podjetništvu vrednote kot so spoštovanje, čast, integriteta, usmerjenost v rezultate in tudi k tveganju, ter strast in vztrajnost pomembne za doseganje poslovnih rezultatov, ter kako kot podjetnik zastaviti družbeno odgovorno delovanje in etično poslovno komuniciranje;
 • Podporne institucije so naštete, na kratko predstavljene in opremljene s povezavami za več informacij.

Povabljeni tudi k branju drugih uporabnih gradiv v razdelku Gradiva.