Mateja Jurečič

SPOT Svetovanje Posavje

Mateja Jurečič, SPOT svetovalka

 

Tel: (07) 490 22 25

E-naslov: mateja.jurecic@cptkrsko.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: izvajanje osnovnega svetovanja z različnih področij: statusno in gospodarsko pravo s področja ustanovitve in poslovanja podjetja, priprava poslovnih načrtov in finančnih projekcij, finančnih spodbud, vodenja podjetniških delavnic za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike ...

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Poslanstvo Centra za podjetništvo in turizem je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma v lokalnem okolju oz. regiji.

 

Nudimo brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike, mikro, mala ter srednja podjetja na celotnem območju regije Posavje. Strokovna pomoč se izvaja na različnih področjih: v obliki informiranja na področju spodbujanja podjetništva, osnovnega svetovanja, izvajanje in pomoč pri registracijskih postopkih, podpora pri oddaji vlog in zahtevkov za finančne spodbude manjših vrednosti, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti doma in v tujini, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svojo dejavnost smo nadgradili še z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga.