Izobraževalni program za mestne menedžerje

Izobraževalni program za mestne menedžerje

Brezplačna izobraževanja in delavnice za mestne menedžerje in predstavnike občin

Izobraževalni program za mestne menedžerje

Sedaj tudi v Sloveniji.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v sodelovanju z DOBA fakulteto razvila izobraževalni program za razvoj kompetenc mestnih menedžerje v v Sloveniji, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja podjetništva, kakovostnega bivanja prebivalcev ter udobja obiskovalcev mestnih središč.

V Evropi se mesta zavedajo problema izumiranja mestnih jeder, zato obstajajo združenja za upravljanje mestnih središč (Town Centre Management TCM), v okviru katerih ponujajo razna izobraževanja in usposabljanja za mestne menedžerje. Gre za krajše in intenzivne programe, ki dajejo izjemne rezultate. Tudi pri oblikovanju izobraževalnega programa za mestne menedžerje smo upoštevali njihove najpomembnejše kompetence ter jih smiselno vključili v intenziven program, prilagojen slovenskim razmeram.

Kdo je mestni menedžer?

Mestni menedžer je upravljalec mestnega središča, ki mora:  

  • biti sposoben odločanja v nepredvidljivih okoliščinah,
  • skrbeti za spodbudno podporno okolje mestnega središča,
  • znati celovito in strateško razmišljati in skupaj s prebivalci (participacija) poiskati edinstvene razvojne priložnosti mestnega središča, glede na njegove zgodovinske, kulturne, naravne danosti,
  • obvladati vodenje interdisciplinarnih timov strokovnjakov s področij upravljanja mestnih središč z namenom vodenja kompleksnih projektov, ki omogočajo uresničevanje idej (novosti/izboljšave) za trajnostni razvoj mestnega središča in njihovo trženje.

Odlična komunikacija z vsemi deležniki, sklepanje partnerstev, usklajevanje interesov, mreženje, sposobnost pogajanja in iskanje finančnih virov so pri njegovem delu bistveni. Za doseganje trajnosti in učinkovitosti mora znati koristiti prednosti IKT in tehnološkega razvoja ter jih integrirati v svoje delovanje in delovanje mestnega središča.

Komu je namenjen izobraževalni program za mestne menedžerje?

Program je namenjen:

  • vsem mestnim menedžerjem,
  • osebam na občinah, ki so odgovorne za upravljanje mestnih središč,
  • osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju mestnih središč.

Zbiranje prijav

Prijav ne zbiramo več, vsa mesta so zapolnjena.

Kotizacija

400 EUR na udeleženca

Razliko do polne cene programa – 1.500 EUR – sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodatne informacije o programu

Vse informacije o programu dobite na spletni strani programa ali po e-poštah:

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževalni program za mestne menedžerje traja od 10. maja do 6. junija 2019.

 

 Izobraževalni program za mestne menedžerje

 

Aktivnost je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.