Predstavitev 10 razvitih vaj za mlade

Predstavitev 10 razvitih vaj za mlade

Cilj delavnice

Z zunanjimi izvajalci smo razvili 10 vaj za mlade, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Cilj delavnice je razširiti poznavanje nalog med učitelji in drugimi zainteresiranimi, da bi nato te vaje izvajali z mladimi.

Program

9:00

Predstavitev izvajalca in udeležencev

9:20

Razprava o pomenu ustvarjalnega in inovativnega dela v šolskem prostoru

9:40

Predstavitev namena uporabe kreativnih in inovativnih vaj

10:00

Predstavitev vaje »Kaj znam in koga poznam?« in kratka demonstracija uporabe naloge v razredu

10:30

Odmor

10:40

Predstavitev vaj »Kako izboljšam počutje učencev v šoli?« in naloge »Avto + restavracija = ?«

11:10

Predstavitev vaje »Kam na počitnice?« in demonstracija uporabe v razredu

11:40

Predstavitev vaje »Žvilica« in demonstracija uporabe

12:20

Kosilo

13:00

Predstavitev vaje »Ograja« in demonstracija uporabe v razredu

13:30

Predstavitev vaj »Rdeča Kapica« in »Stripovski tarok«

14:10

Predstavitev vaje »Okrogla miza« in demonstracija uporabe

14:40

Odmor

14:50

Predstavitev vaje »Zobotrebci in orehi« in demonstracija uporabe

15:20

Razprava in akcijski načrt za uporabo vaj v učnih okoljih

16:00

Zaključek