Ana Granda Jakše

SPOT Svetovanje JV Slovenija

Ana Granda Jakše, podjetniška mentorica

 

Tel: 041 750 265

E-naslov: ana.granda@ric-belakrajina.si

Uradne ure: po dogovoru

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja in mentoriranja, se podjetniki iz naše regije lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

  • validacija/optimizacija poslovne ideje, modela,
  • razvoj produkta,
  • viri financiranja ,
  • vzpostavitev vitkih poslovnih modelov,
  • izbira kadrov,
  • vzpostavitev začetnih proizvodnih procesov.
Razvojno informacijski center Bela krajina

 

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini.

 

Na področju podjetništva skrbi za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, za svetovanja pri pripravi vlog na javne razpise, organizacijo podjetniških dogodkov, za izvajanje aktivnosti povezanih z internacionalizacijo podjetij in privabljanje investitorjev.

 

Z uspešnimi prijavami na različne državne in evropske razpise in izvajanjem aktivnosti izboljšuje kvaliteto življenja na podeželju in spodbuja razvoj gospodarstva. Projektno deluje na območjih belokranjskih občin, Pokolpja, na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

V okviru RIC Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, ki pomaga pri uresničevanju poslovnih idej posameznikov.