Aktualna podpora za zagonska, mala in srednja podjetja

Aktualna podpora za zagonska, mala in srednja podjetja

 

STRATEŠKA

TRAJNOSTNA

IN KROŽNA

TRANSFORMACIJA

POSLOVANJA

PODJETIJ

 

 

KAKO  SE VKLJUČITI?

Podjetja  se lahko v celovit program vključijo s prijavo na javni razpis SPIRIT Slovenija: »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025«.

 

 

 

VPRAŠAJTE NAS

EKT@spiritslovenia.si

Neposredna podpora zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem 2022-2025:

SPIRIT Slovenija v sodelovanju z izbrano ekipo strokovnjakov in mentorjev podjetja pelje skozi celovit proces strateške trajnostne in krožne transformacijo poslovanja in sicer v dveh FAZAH.

Proces temelji na individualnem, prilagojenem pristopu dela s posameznim podjetjem, glede na specifiko in potrebe posameznega podjetja: dejavnost, velikost, struktura itd.

FAZA A

FAZA A je namenjena celoviti strateški transformaciji poslovanja posameznega podjetja s poudarkom na vključevanju ključnih trajnostnih in krožnih načel v vsa področja poslovanja podjetja. Podjetjem se dodeli primeren strokovnjak oz. mentor, ki podjetje pelje čez celovit proces.

Ključni rezultati procesa FAZE A:

  1. Izvedena celovita strateška transformacija poslovanja podjetja.
  2. Pripravljena dolgoročna Trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja.
  3. Postavljeni novi ali transformirani obstoječi Poslovni modeli podjetja, ki temeljijo na vključitvi trajnostnih in krožnih načel v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev.
  4. Pripravljen ključen izvedbeni projekti za uresničevanje strategije posameznega podjetja, katerega fokus je trajnostna in krožna transformacija vseh procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev.

Trajanje procesa: 4 - 5 mesecev

FAZA B

Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje predlaga pripravljen izvedbeni projekt v odobritev, za pridobitev nepovratnih sredstev.  

  • Možnost Finančne neposredne podpore za izvedbo oblikovanih izvedbenih projektov, ki ključno prispevajo k uresničevanju strategije: 10.000 - 90.000 EUR,
  • Svetovanje in nadzor pri izvedbi projektov

Trajanje: do 7 mesecev

 

 

 

Financira Evropska unija - NextGenerationEU.