Obrazec za natečaj za podelitev finančnih spodbud

Podatki o prijavitelju

Poslovni model

Opis poslovnega modela morate oddati na obrazcu, ki si ga lahko prenesete s klikom na sledečo povezavo.

Izjava prijavitelja

Izjavo morate oddati na obrazcu, ki si ga lahko prenesete s klikom na sledečo povezavo.

Izpis iz poslovnega registra

Potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva