SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

Svetovalci SPOT Svetovanje Primorska-notranjska

Alenka Volk Penko

 

Tel: (05) 710 03 60

E-naslov: alenka.volk@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij računovodstva, davkov in zakonodaje.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica deluje na prostovoljni osnovi.

 

Njene naloge so:

 

  • vodenje obrtnega registra.
  • vodenje postopka izdaje, prenehanja in spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtni register.
  • skrb za informiranje in obveščanje članstva.
  • dajanje pobud za spremembe zakonodaje.
  • organizacija izobraževalnih dogodkov.

 

Gordana Fatur

 

Tel: (05) 710 03 60

E-naslov: info@spot-pnr.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij marketinga, upravljanja s človeškimi viri in s področja državnih spodbud iz človeških virov.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica deluje na prostovoljni osnovi.

 

Njene naloge so:

 

  • vodenje obrtnega registra.
  • vodenje postopka izdaje, prenehanja in spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtni register.
  • skrb za informiranje in obveščanje članstva.
  • dajanje pobud za spremembe zakonodaje.
  • organizacija izobraževalnih dogodkov.

 

Silva Šivec

 

 

Tel: 051 249 549

E-naslov: silva.sivec@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 8.00 do 14.00 ure ter sreda, od 8.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz davčnega in  računovodskega področja.

OOZ Cerknica

 

OOZ Cerknica  je strokovno-poslovna organizacija, ki na področju obrti in podjetništva deluje od leta 1969.

 

Njeno delo je usmerjeno v zastopanje, informiranje, svetovanje in strokovno pomoč na poslovnem, davčnem, pravnem in drugih z zakonodajnimi zahtevami in potrebami podjetnika povezanih in pomembnih področjih.

 

Zbornica izvaja javna pooblastila na področju izdaje obrtnih dovoljenj, licenc in je vstopna točka SPOT registracija, od samega začetka vzpostavitve e-vem. Od leta 2018  se vključuje v SPOT svetovanje Primorsko Notranjske regije.

 

Tomaž Stojanović

 

 

Tel: 031 408 754

E-naslov: tomaz@nec-cerknica.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 8.00 do 14.00 ure ter sreda, od 10.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja podjetnikom lahko pomagam pri evalvacijah poslovnih idej; na področju državni in EU spodbude, kot je npr. določanje velikost podjetij, enotnih podjetij, umeščanje v S4 - pametna specializacija, umeščanje po TRL stopnjah, razumevanje razpisanih nacionalnih spodbud za podjetništvo in gospodarstvo ter EU razpisov, kot so H2020 - SME in FTI, Eureka, Eurostars, Cosme, Erasmus+. Poleg tega pomagam razumeti in usmerjati podjetja v raziskave, razvoj in inovacije v organizacijah, kjer se lahko pogovorimo o registraciji ustrezen dejavnosti, oblikovanju RR oddelkov v organizacijah, vpisu v ARRS, ločevanju RRI aktivnosti od redne poslovne dejavnosti, umeščanju po TRL stopnjah, beleženju razvoja, davčnih olajšavah za RR, državnih in EU RRI spodbudah na področju. Podjetjem tudi pomagam na področjih kot so trajnostni in odporni poslovni modeli, storitve in izdelki, design management in service sesign (oblikovanje storitev) za MSP ter na področju vitkega poslovanja in design thinking-a pri reševanju izzivov in odkrivanju potreb uporabnikov. Delujem kot poslovni svetovalec z visoko afiniteto do upravljanja trajnostnih transformacij preko inovacij v organizacijah in pri ljudeh.

NEC, Cerknica

 

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995.

 

Z dolgoletnimi izkušnjami na interdisciplinarnih projektih smo se specializirali in delujemo kot kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj, kreativne industrije,  trajnostni turizem in razvoj podeželja.

 

NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 25 let.