Evalvacija upravljanja mestnih središč

Evalvacija upravljanja mestnih središč

 

V letih 2016 in 2017 je SPIRIT Slovenija, javna agencija, uspešno zaključila izvedbo delavnic o Upravljanju mestnih središč in uvedla model Management mestnih središč (MMS) na 15-ih lokacijah po celi Sloveniji.

Cilj delavnic je bil spodbujanje podjetnikov k povezovanju ter vzpostavljanju sodelovanja z občino, hkrati pa spodbujanje občin, da prisluhnejo skupnim potrebam in željam podjetnikov.

Na vseh delavnicah so bili udeležencem razdeljeni anketni vprašalniki o interesu za uvajanje MMS sodelovanja v mestnih središčih. Na podlagi prejetih odgovorov je nastala kratka evalvacija izvedenega programa, ki kaže, da je zanimanje za vzpostavitev TCM oz. MMS (management mestnih središč) veliko.

Rezultati kažejo izjemno podporo uvajanju tovrstnega načina sodelovanja, tako s strani podjetnikov in drugih deležnikov zasebnega sektorja, kot s strani predstavnikov občin oziroma javnega sektorja. V večini primerov je bila na izobraževanjih oziroma delavnicah izražena tudi politična podpora pristopu MMS na lokalni ravni, kar je nedvomno spodbuden znak.

V letu 2018 je SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju z občinami, ki imajo že v celoti ali delno uveden model TCM, izvedla 12 delavnic za izmenjavo dobrih praks. Delavnice so potekale od aprila do novembra 2018, pri čemer se je v vsaki statistični regiji izvedla najmanj ena delavnica.