Polona Cimprič

SPOT Svetovanje Goriška

Polona Cimprič, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 38 41 882

E-naslov: polona.cimpric@prc.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.30 do 12.30 ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, svetovanje na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov, izvajanje in poročanje mednarodnih projektov, informiranje.

Posoški razvojni center

 

Javni zavod Posoški razvojni center (PRC) so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

 

Leto kasneje se je PRC skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno agencijo, ki pokriva območje trinajstih občin Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

Kot subjekt pospeševanja razvoja v regiji PRC v okviru mrežne regionalne razvojne agencije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji. Poleg te naloge skrbi za:

 

  • izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
  • izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
  • izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
  • izdajanje glasila;
  • izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela ter
  • obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.

 

Te naloge javni zavod opravlja v štirih organizacijskih enotah: Urad direktorja, Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Organizacijska enota ljudska univerza, Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj.