Kognitivne tehnike po dr. Edwardu de Bonu

Kognitivne tehnike po dr. Edwardu de Bonu

Cilj programa uporabljanja

 • Poznati, razumeti in prenesti na učence tehnike razmišljanja, ki jih boste spoznali, aktivno uporabili in ponotranjili v času izobraževanja,
 • uspešno reševati kreativne naloge ter znanje prenesti na učence,
 • izboljšati svoje lastne sposobnosti divergentnega, fleksibilnega in fluentnega razmišljanja in spodbujati takšne vrste miselnost tudi pri učencih,
 • znati refleksivno opisati svoje miselne procese ter to predajati učencem,
 • znati se vključiti v skupinsko diskusijo, upoštevati mnenja drugih ter biti odprti in tolerantni za stališča in mnenja drugih in to spodbujati tudi pri učencih.

Termini 5-dnevnega izobraževanja, izvedenega v treh sklopih

PREDLAGAN URNIK: CoRT 1 (širina)

CoRT 4 (ustvarjalnost)

Projekt

6. 10.

15. 10.

25. 10.

13. 11.

23. 11.

9.00 – 10.15:

Uvod v paralelno razmišljanje in PNZ

Načrtovanje

Uvod v kreativnost in CoRT 4

Opredelitev težave

Uvod

Opredelitev težave

Cilji: NCD

15 min

Odmor

10.30 – 11.45:

UVD

PPP

Da, Ne, PO

Odstranjevanje napak

Vhodni podatki: UVD + SDL + PPP

45 min

Kosilo

12.30 – 13.45.:

Pravila

AMI

Odskočna deska

Združevanje

Generiranje idej: AMI

15 min

Odmor

14.00 – 15.15:

P&N

Odločanje

Naključni vložek

Zahteve

Orodja CoRT-a 4 (po presoji)

15 min

Odmor

15.30 – 16.45:

NCD

SDL

+ obisk učiteljice

Izpodbijanje koncepta (Prevladujoč ideja)

Presojanje

+ obisk učiteljice

Izbira ideje: PPP

Zahteve in presojanje ideje: PNZ + P&N

16.45 – 17.00:

refleksija in nadaljnji koraki

 

Podrobno vsebino izobraževanja si lahko ogledate tukaj.

Način dela na izobraževanju

Gradivo za delavnico udeleženci dobijo v petek pred delovnim ponedeljkom z namenom, da ga pred izobraževanjem preberejo. Delavnice so namreč, razen uvodnih 25 minut, interaktivne in izkustvene, vsi udeleženci se vključujejo in delajo na enega od naslednji načinov:

 • pogovor s samim seboj, med seboj in s trenerko,
 • delo v parih, triadah in skupinah,
 • skupinske vaje in diskusije,
 • študije primerov,
 • refleksija po nalogah in vajah.

Vaje udeleženci delajo najprej na splošnih, nato pa na svojih konkretnih primerih in trenutnih konkretnih izzivih.

Udeleženci za razumevanje in ponotranjanje dobijo domačo nalogo, ki jo po e-pošti pošljejo izvajalki.

V dnevih med srečanji morajo postati pozorni na razmišljanje (osredotočenost, sodelovanje in namerno ustvarjalnost) pri sebi, svojih sodelavcih, učencih in starših ter to predstaviti v obliki primerov dobre ali slabe prakse.

Orodja namernega razmišljanja morajo zavedno uporabljati v svojih službenih oz. šolskih primerih in to predstaviti ostalim udeležencev v obliki zgodbe.

Toplo zaželeno je, da udeleženci že na začetku leta pridobijo skupino zainteresiranih učencev (najmanj 4, največ 16, z razliko v starosti do največ 2 leti), s katerimi bi lahko naučene lekcije izvajali tedensko, v obliki krožka za razmišljanje.

Cilji usposabljanja

Ključni cilj je spodbujati ustvarjalno, sodelovalno in inovativno razmišljanje pri učencih.

Splošni cilji programa

 • S ponujenimi intelektualnimi izzivi motivirati najprej učitelje, posledično pa učence, ne glede na njihove sposobnosti, k večji radovednosti, pogumu za razmišljanje in vztrajnosti.
 • Razvijati učinkovito usmerjanje pozornosti in občutljivost za probleme.
 • Spodbujati divergentno razmišljanje.
 • Opogumljati učitelje in posledično učence h generiranju idej - novih in nenavadnih, v atmosferi sprejemanja in toleriranja napak.
 • Razvijati spoznavne in meta spoznavne strategije za reševanje miselnih problemov.
 • Razvijati spretnosti skupinskega dela ter odprtosti in tolerance za poglede in stališč drugih ljudi.
 • Razvijati zavest o pomembnosti učinkovitega razmišljanja.
 • Doživljati občutek zadovoljstva ob reševanju miselnih problemov.
 • Doživljati lastno učinkovitost in oblikovati pozitivno samopodobo (misleca).

Certifikat po opravljenem usposabljanju

Po opravljenem usposabljanju udeleženci dobijo certifikat.

Predavateljica in trenerka De Bonovih orodij razmišljanja

Mag. Nastja Mulej

Nastja Mulej