Katja Brajer

SPOT Svetovanje JV Slovenija

Katja Brajer, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 422 580

E-naslov: katja.brajer@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo:

  • pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja,
  • licence za prevoznike,
  • informacije glede prenosa podjetja (iz s.p. na d.o.o.) in
  • javni razpisi za MSP.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto je samostojna, strokovna, nestrankarska poslovna organizacija in oseba javnega prava, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto v 8 občinah (MO Novo mesto in občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk). Na prostovoljni osnovi članstva združuje samostojne podjetnike in pravne osebe, ki opravljajo obrtne ali druge splošne dejavnosti in imajo sedež na našem območju.

 

OOZ Novo mesto je ena od 62 enot, skupaj z OZS, ki v mreži zbornic opravlja osnovne naloge, ki jih nalaga Obrtni zakon. Zbornica je partnerski člen državi pri spremljanju in obravnavanju problematike obrti in podjetništva, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS.