Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana zbira osebne podatke posameznikov ob prijavi preko spletne strani: www.podjetniski-portal.si. SPIRIT Slovenija kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke  v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

  • Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
  • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
  • Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo osebne podatke naših strank, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop.
  • Zavezujemo se k varni hrambi vseh osebnih podatkov naših strank.
  • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe upravljavca in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
  • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

Na spletnih obrazcih, ki vključujejo osebne podatke, so privolitve navedene kot izbirna polja in vključujejo tudi strinjanje s politiko zasebnosti. Posamezniki svojo privolitev izrazijo z označitvijo izbirnih polj in potrditvijo obrazca s klikom na gumb »Prijava«.

S potrditvijo obrazca posameznik potrjuje, da je starejši od 16 let.

SPIRIT Slovenija zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

SPIRIT Slovenija zbrane osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili zbrani in za katere ima privolitev posameznikov, na katere se nanašajo.

1. Prejemanje brezplačnega e-priročnika za mikro, mala in srednja podjetja - Moj spletni priročnik

SPIRIT Slovenija za potrebe obveščanja mikro, malih in srednje velikih podjetja preko obrazca na strani: www.podjetniski-portal.si zbira naslednje osebne podatke uporabnikov:

  • naslov elektronske pošte, ime podjetja (opcijsko), dejavnost  (opcijsko).

Upravljavec bo podatek o e-pošta uporabil za elektronsko pošiljanje brezplačne e-publikacije za mikro, mala in srednje velika podjetja - »Moj spletni priročnik«. Podatek o podjetju in dejavnosti pa bomo uporabili za kategoriziranje naročnikov. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

E-publikacijo bo upravljavec pošiljal tedensko.

2. Prijava na dogodke s področja podjetništva in tehnološkega razvoja

S prijavo na dogodke posamezniki soglašajo, da SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje njihove osebne podatke (ime, priimek, podjetje/ustanova, delovno mesto, e-pošta, telefon), posredovane ob prijavi.

Navedene podatke SPIRIT Slovenija obdeluje za namen izvedbe dogodka, preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e-pošti in za informiranje v internih in javnih medijih v zvezi z dogodkom, ki vključuje tudi morebitno fotografiranje in/ali snemanje udeležencev dogodka.

V primeru oddaje privolitve za prejemanje obvestil o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija, naročnikom pošiljamo obvestila s tega področja največ 1-krat mesečno.

Odjava od prejemanja obvestil

Od prejemanja obvestil brezplačnega e-priročnika »Moj spletni priročnik« se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo.

Od prejemanja obvestil o dogodkih s področja podjetništva in tehnološkega razvoja, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija se lahko odjavite kadarkoli, in sicer, da v prejetem elektronskem sporočilu kinknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov SPIRIT Slovenija.

Od prejemanja obvestila o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo info@spiritslovenia.si ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov SPIRIT Slovenija. 

Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob prijavi na prejemanje brezplačnega e-priročnika za mikro, mala in srednje velika podjetja - »Moj spletni priročnik« hranimo do preklica. Elektronski naslov o naročnikih na obvestila bomo hranili v Evidenci naročnikov na Moj spletni priročnik do preklica njihove privolitve.

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob prijavi na dogodke s področja podjetništva in tehnološkega razvoja hranimo 20 let v Evidenci dogodkov s področja podjetništva in tehnološkega razvoja.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Posredovanje podatkov

V izjemnih primerih lahko osebne podatke naših strank, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Piškotki

Vse podrobnosti o piškotkih so posebej dostopne na www.podjetniski-portal.si/piskotki.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, po pošti ali po elektronski pošti na info@spiritslovenia.si, pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: (01) 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.