Obzorje Evropa

Obzorje Evropa

 

 

SPIRIT Slovenija je sedež nacionalne kontaktne točke za t. i. tretji steber v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon Europe).

Obzorje Evropa je večletni program EU za raziskave in inovacije, s proračunom v višini več kot 83 MRD EUR, ki se bo izvajal med leti 2021 in 2027. Obsega tri večje sklope oz. stebre:

  • odlična znanost,
  • globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost in
  • inovativna Evropa.

Zainteresirani javnosti zagotavljamo potrebne informacije o razpisih in programih v okviru Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council - EIC), evropskih inovacijskih ekosistemov (European Innovation Ecosystems - EIE) in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology - EIT).

Izkoristite našo podporo prebojnim inovacijam in si zagotovite financiranje!

Kontaktni osebi programov Obzorje Evropa na SPIRIT Slovenija sta:

  • dr. Igor Milek (program EIC & EIE), Tel: 0590 89 505,
  • mag. Sabina Žakelj Pediček (program EIT), Tel: 0590 89 521,

e-pošta: obzorje.evropa@spiritslovenia.si 


Če ste se pri delovanju na trgu EU znašli v konflikta z javnimi organi druge države članice, pri čemer obstaja sum napačne uporabe prava EU, vam pri reševanju situacije lahko brezplačno pomaga mreža SOLVIT.