Obzorje Evropa

SPIRIT Slovenija je sedež nacionalne kontaktne točke za t.i. tretji steber v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon Europe).

Obzorje Evropa je večletni okvirni program EU za raziskave in inovacije, s proračunom več kot 83 MRD EUR, ki se bo izvajal med leti 2021 in 2027.

Obsega tri večje sklope oz. stebre:

  • Odlična znanost
  • Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost
  • Inovativna Evropa

Zainteresirani javnosti nacionalne kontaktne osebe (NKO) na SPIRIT Slovenija zagotavljajo potrebne informacije predvsem o razpisih in programih v okviru Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council - EIC), evropskih inovacijskih ekosistemov (European Innovation Ecosystems - EIE) in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology - EIT).

Kontaktni osebi na SPIRIT Slovenija za navedene programe v okviru Obzorja Evropa:

  • EIC&EIE: dr. Igor Milek, Tel: 0590 89505
  • EIT: mag. Sabina Žakelj Pediček, Tel: 0590 89521

e-pošta: obzorje.evropa@spiritslovenia.si