Renata Stanko

SPOT Svetovanje Pomurje  

Renata Stanko, SPOT svetovalka

Tel: 041 747 550

E-naslov: renata.stanko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 10.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon samostojne dejavnosti, pogoji opravljanja obrtnih dejavnosti, izobrazbeni pogoji in ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, finančne spodbude, namenjene podjetnikom.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja odprtje, spremembe in zaprtje samostojne dejavnosti, opravljanje obrtnih dejavnosti in pogoji za njihovo opravljanje.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področja opravljanja obrtnih dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je strokovna organizacija, ki združuje obrtnike in podjetnike na območju Upravne enote Murska Sobota.

 

Osnovno poslanstvo zbornice je zagotavljanje ugodnih razmer za delovanje in razvoj članov zbornice ter ugodnega okolja za nastanek in razvoj novih obratovalnic.

 

Dejavnosti zbornice so usmerjene v ustvarjanje dobrih razmer za delovanje obrtnikov in podjetnikov, pridobivanje novih znanj, pravočasno in strokovno informiranje, reševanje konkretne problematike, promocijo izdelkov in storitev, krepitev sodelovanja in povezovanja doma in v  tujini ter razvoj sekcij.