Petra Weber

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Petra Weber, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (05) 62 02 851

E-naslov: petra.weber@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.30 do 12.00 ure, sreda od 8.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure, v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: kot podjetniška svetovalka izvajam podjetniška svetovanja že od leta 2005. Poleg osnovnega svetovanja podjetnikom pomagam pri reševanju splošnih kadrovskih vprašanj pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, izvršb, posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, internacionalizacije, ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. Podjetnikom svetujem pri urejanju spletnih strani in socialnih omrežij. Sem pooblaščena referentka za vse registracijske postopke na portalu e-SPOT že od same uvedbe portala (prej E-VEM). Svoje delovne izkušnje na področju podjetniškega svetovanja sem si pridobila skozi dolgoletno delo z obrtniki, mikro, malimi in srednje velikimi podjetji.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje - Kozina. Obrtno-podjetniško zbornico razvijamo v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na tem območju. Skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo.

 

Osnovne dejavnosti:

 

  • svetovalna dejavnost (svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetovanje na različnih področjih poslovanja davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja),
  • informativna dejavnost (obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega Informatorja, obveščaje članov in prenos informacij preko elektronske pošte, obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov …),
  • izvajanje e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo),
  • dodatna izobraževanja in usposabljanja (organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …),
  • informacijska dejavnost (ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra, pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti, zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim, vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij),
  • izvajanje javnih pooblastil (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov),
  • svetovanje in pomoč članom pri prijavljanju na razpise
  • projektno vodenje za čezmejne EU in nacionalne projekte - (priprava prijav in izvajanje odobrenih projektov s področja podjetništva in izobraževanja) in
  • dejavnost sekcij (reševanje strokovne problematike v okviru posameznih branž).