Tomaž Eisenhut

SPOT Svetovanje Podravje

Tomaž Eisenhut, podjetniški mentor

 

Tel: 031 631 686

E-naslov: tomaz.eisenhut@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Specializirana področja: promocija, trženje, marketing, digitalizacija različnih vidikov poslovanja in optimizacija poslovnih procesov, optimizacija poslovne ideje, modela, priprave na predstavitve investitorjem (pitch) ter razvoj produkta

RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.