SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

 • SPOT svetovalci

Alenka Volk Penko, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 710 03 60

E-naslov: alenka.volk@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 10.00 do 14.00 ure in v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij računovodstva, davkov in zakonodaje.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica deluje na prostovoljni osnovi.

 

Njene naloge so:

 

 • vodenje obrtnega registra.
 • vodenje postopka izdaje, prenehanja in spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtni register.
 • skrb za informiranje in obveščanje članstva.
 • dajanje pobud za spremembe zakonodaje.
 • organizacija izobraževalnih dogodkov.

  

Silva Šivec, SPOT svetovalka

 

 

Tel: 051 249 549

E-naslov: silva.sivec@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 10.00 do 14.00 ure in v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz davčnega in  računovodskega področja.

OOZ Cerknica

 

OOZ Cerknica  je strokovno-poslovna organizacija, ki na področju obrti in podjetništva deluje od leta 1969.

 

Njeno delo je usmerjeno v zastopanje, informiranje, svetovanje in strokovno pomoč na poslovnem, davčnem, pravnem in drugih z zakonodajnimi zahtevami in potrebami podjetnika povezanih in pomembnih področjih.

 

Zbornica izvaja javna pooblastila na področju izdaje obrtnih dovoljenj, licenc in je vstopna točka SPOT registracija, od samega začetka vzpostavitve e-vem. Od leta 2018  se vključuje v SPOT svetovanje Primorsko Notranjske regije.

 

Tomaž Stojanović, SPOT svetovalec

 

Tel: 031 408 754

E-naslov: info@spot-pnr.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 10.00 do 14.00 ure in v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja podjetnikom lahko pomagam pri evalvacijah poslovnih idej; na področju državni in EU spodbude, kot je npr. določanje velikost podjetij, enotnih podjetij, umeščanje v S4 - pametna specializacija, umeščanje po TRL stopnjah, razumevanje razpisanih nacionalnih spodbud za podjetništvo in gospodarstvo ter EU razpisov, kot so H2020 - SME in FTI, Eureka, Eurostars, Cosme, Erasmus+. Poleg tega pomagam razumeti in usmerjati podjetja v raziskave, razvoj in inovacije v organizacijah, kjer se lahko pogovorimo o registraciji ustrezen dejavnosti, oblikovanju RR oddelkov v organizacijah, vpisu v ARRS, ločevanju RRI aktivnosti od redne poslovne dejavnosti, umeščanju po TRL stopnjah, beleženju razvoja, davčnih olajšavah za RR, državnih in EU RRI spodbudah na področju. Podjetjem tudi pomagam na področjih kot so trajnostni in odporni poslovni modeli, storitve in izdelki, design management in service sesign (oblikovanje storitev) za MSP ter na področju vitkega poslovanja in design thinking-a pri reševanju izzivov in odkrivanju potreb uporabnikov. Delujem kot poslovni svetovalec z visoko afiniteto do upravljanja trajnostnih transformacij preko inovacij v organizacijah in pri ljudeh.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica deluje na prostovoljni osnovi.

 

Njene naloge so:

 

 • vodenje obrtnega registra.
 • vodenje postopka izdaje, prenehanja in spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtni register.
 • skrb za informiranje in obveščanje članstva.
 • dajanje pobud za spremembe zakonodaje.
 • organizacija izobraževalnih dogodkov.
 • Podjetniški mentorici

Dolores Keš, podjetniška mentorica

 

Tel: 031 602 186

E-naslov: dolores@inkubator-perspektiva.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00.

Specializirana področja: Imam 15 let kariernih izkušenj na področju projektnega vodenja, strateškega načrtovanja razvoja programov ter ciljnega vodenja mladih in odraslih, ki ga z veseljem delim s svetovanci. Slednje spremljam, spodbujam in usmerjam v procesu razvoja poslovne ideje od začetne faze do celostne vzpostavitve delovanja podjetja. V procesu razvoja od ideje do delovanja podjetja jih spodbujam k proaktivnemu pristopu, optimizaciji in iskanju novih trgov. Pri svojem delu nemalokrat vključujem tudi lastne vire in povezave, tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.

Področja svetovanja:

 • oblikovanje poslovnega modela,
 • opredelitev tržno-komunikacijskih kanalov s poudarkom na digitalnih medijih,
 • vzpostavitev organizacijskih procesov,
 • oblikovanje strategije prodaje in komunikacije,
 • finančno načrtovanje.
Podjetniški inkubator Perspektiva

Podjetniški inkubator Perspektiva (PIP) ima svoje prostore v predmestju Postojne, v »najbolj zahodni regiji na vzhodu«, zaradi česar so njegovi člani deležni tudi boljših pogojev pri črpanju razpoložljivih nepovratnih sredstev.

 

Čeprav je PIP tudi sam med mlajšimi slovenskimi inkubatorji, mu prav to omogoča dinamičnost in sodobnost. V PIP vztrajamo pri visoki stopnji strokovnosti pri delu s podjetniki, z veliko mero človečnosti in razumevanja njihovih potreb.

 

S pomočjo različnih programov, ki jih izvajamo, se vsakemu podjetniku posvetimo v celoti: prisegamo na skladnost dela in življenja in verjamemo v moč skupnosti.

 

dr. Jana Nadoh Bergoč, podjetniška mentorica

 

Tel: 051 311 656

E-naslov: jana@inkubator-perspektiva.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00.

Specializirana področja: S skoraj 20-letnimi svetovalnimi izkušnjami svetovance spodbujam pri oblikovanju in razvoju njihovih podjetniških idej, z veliko mero analitičnosti in sistematičnosti ter hkrati z upoštevanjem kreativnih potencialov posameznikov. Na osnovi 10-letnih izkušenj tudi na področju organizacije dela in organizacijskega komuniciranja v malih in srednjih podjetjih nudim učinkovito podporo pri prvih podjetniških korakih po ustanovitvi podjetja ter pri tem izkoriščam tudi svoje profesionalne mreže po EU in po svetu.

Področja svetovanja:

 • oblikovanje poslovnega modela,
 • opredelitev tržno-komunikacijske strategije,
 • oblikovanje in validacija produktov in storitev,
 • organizacijski procesi.
Podjetniški inkubator Perspektiva

Podjetniški inkubator Perspektiva (PIP) ima svoje prostore v predmestju Postojne, v »najbolj zahodni regiji na vzhodu«, zaradi česar so njegovi člani deležni tudi boljših pogojev pri črpanju razpoložljivih nepovratnih sredstev.

 

Čeprav je PIP tudi sam med mlajšimi slovenskimi inkubatorji, mu prav to omogoča dinamičnost in sodobnost. V PIP vztrajamo pri visoki stopnji strokovnosti pri delu s podjetniki, z veliko mero človečnosti in razumevanja njihovih potreb.

 

S pomočjo različnih programov, ki jih izvajamo, se vsakemu podjetniku posvetimo v celoti: prisegamo na skladnost dela in življenja in verjamemo v moč skupnosti.