Svetovalci SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Evelin Krstič Lukek

 

Tel: (01) 72 19 370

E-naslov: evelin.krstic@domzale-ooz.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: vsi VEM postopki: registracija s.p.-ja, prijava davčnih podatkov, svetovanje glede dejvanosti, ki jih opravlja podjetnik in pridobitev ustreznega obrtnega dovoljenja  (če je potrebno), prijava v zavarovanje; registracije enoosebne in večoosebnne d.o.o., priprava osnutka sklepa skupščine pri večoosebnih družbah, v kolikor gre za spremembo glavne dejavnosti, imena podjetja ipd. in se posledično spremeni ustanovni akt, priprava osnutka pogodb o zaposlitvi.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale (OOZ Domžale)

Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije predstavljamo najboljši servis za obrtnike in podjetnike.

 

Svetovalna dejavnost OOZ Domžale obsega širok nabor storitev. Članom nudimo informacije in krajše nasvete brezplačno, kot so nasvet na davčnem področju, na področju upravljanja s kadri ali vodenja podjetij, gospodarskega in civilnega prava, računovodstva ali marketinga.

 

Prav tako nudimo storitve Storitve VEM točke: registracija s.p., enoosebnih, večosebnih d.o.o., sprememba, prijave/odjave v zavarovanje M1, M2, M12, spremembe M3, itd. Na OOZ Domžale organiziramo izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja, tečaje in strokovne dogodke, ki so namenjena podjetnikom in obrtnikom.

 

Pri nas lahko tudi  najamete sodobno opremljeno dvorano za izobraževanje ali drugačne poslovne dogodke, se prijavite na brezplačni tedenski bilten ali izkoristite možnost oglaševanja v naših medijih - v tiskanem glasilu CEH, ki izhaja vsak mesec in ga pošiljamo na več kot 1000 naslovov oz.  na naši spletni strani v obliki bannerja ali bodite del enega od naših mnogih dogodkov, ki jih organiziramo skozi vse leto.

 

Anja Grahek

 

Tel: (01) 72 19 370, (01) 72 19 375

E-naslov: anja.grahek@domzale-ooz.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: potencialni podjetniki in podjetja se lahko name obrnejo za osnovno podjetniško svetovanje, postopke registracije in sprememb s.p./d.o.o. ter informacije vezane na pridobitev obrtnega dovoljenja. MSP-jem lahko pomagam pri iskanje ustreznih javnih razpisov in pozivov za povratna in nepovratna sredstva na nacionalni in evropski ravni ter nudim svetovanje pri pripravi prijavne dokumentacije. V okviru SPOT Svetovanja med drugim izvajam aktivnosti informiranja, organizacije delavnic in usposabljanj za podjetnike in potencialne podjetnike ter izmenjavo dobrih praks.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale (OOZ Domžale)

Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije predstavljamo najboljši servis za obrtnike in podjetnike.

 

Svetovalna dejavnost OOZ Domžale obsega širok nabor storitev. Članom nudimo informacije in krajše nasvete brezplačno, kot so nasvet na davčnem področju, na področju upravljanja s kadri ali vodenja podjetij, gospodarskega in civilnega prava, računovodstva ali marketinga.

 

Prav tako nudimo storitve VEM točke: registracija s.p., enoosebnih, večosebnih d.o.o., sprememba, prijave/odjave v zavarovanje M1, M2, M12, spremembe M3, itd. Na OOZ Domžale organiziramo izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja, tečaje in strokovne dogodke, ki so namenjena podjetnikom in obrtnikom.

 

Pri nas lahko tudi najamete sodobno opremljeno dvorano za izobraževanje ali drugačne poslovne dogodke, se prijavite na brezplačni tedenski bilten ali izkoristite možnost oglaševanja v naših medijih - v tiskanem glasilu CEH, ki izhaja vsak mesec in ga pošiljamo na več kot 1000 naslovov oz.  na naši spletni strani v obliki bannerja ali bodite del enega od naših mnogih dogodkov, ki jih organiziramo skozi vse leto.

  

Jana Golić

Tel: (01) 5830 553

E-naslov: jana.golic@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: opravljam različne aktivnosti na SPOT Svetovanju, s poudarkom na informiranju, organizaciji delavnic in usposabljanj, osnovnem podjetniškem svetovanju ter izmenjavi dobrih praks. Podjetniki ali zaposleni v podjetju kot potencialni podjetniki iz naše regije se lahko obrnete name v primeru kakršnih koli potrebnih podjetniških informacij. Moja naloga je, da vam pomagam poiskati odgovore ali vas v primeru potrebnega specialističnega svetovanja usmerim na pristojno institucijo oziroma ustanovo. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Tadeja Bučar

Tel: (01) 5830 825

E-naslov: tadeja.bucar@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve s področij: davčnega svetovanja (področje Republike Slovenije, obdavčitev mednarodnih transakcij), izdelave davčnih obračunov, računovodskega svetovanja (enostavno in dvostavno knjigovodstvo, normiranci, SRS) in dodeljevanja državne pomoči (vsi protikoronski zakoni).

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Mateja Loparnik Učakar

Tel: (01) 58 30 570, (01) 5898 301

E-naslov: mateja.loparnik@ozs.si

Uradne ure: od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega dnevnega podjetniškega svetovanja na osnovi telefonskega klica, prejete elektronske pošte ali osebno na lokaciji SPOT je moje delo tudi priprava odgovorov na zahtevo agencije, pomoč potencialnim podjetnikom in že obstoječim podjetnikom. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom že na samem začetku  oz. pri svetovanju pred registracijo ponudim strokovno pomoč, ki se nanaša zlasti na  druge tehnične, minimalne in ostale pogoje, ki jih morajo podjetniki izpolniti, da se izognejo morebitnim sankcijam. Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov, ki se nanašajo na področje obrtne zakonodaje. Poznavanje omenjenih zahtev posameznih področji izhaja namreč  iz mojega dosedanjega 26 letnega dela znotraj Obrtno podjetniške zbornice, kjer sem nabirala izkušnje v pravni službi, na oddelku javnih pooblastil (licence, obrtna dovoljenja, mojstrski izpiti) , kot sekretarka  strokovnih sekcij, zadnja 4 leta pa sem bila vpeta v delo na projektih (projekt eVEM 2016-2017) in sedaj projekt SPOT 2018-2022.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.

 

Rok Gros

Tel: (01) 600 15 30

E-naslov: rok.gros@data.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:večletne izkušnje iz ustanavljanja podjetij ter ustanavljanje podjetij s strani tujcev.

Data d.o.o.

Vodilno slovensko podjetje na področju celostne podpore podjetjem Data d.o.o, izjemno uspešno posluje in raste tudi v času gospodarske krize, podjetnikom pa smo zanesljiv partner že tri desetletja.

 

Na enem mestu nudimo prav vsa znanja in informacije, ki so potrebna za zagon in varno plovbo podjetij.

 

Takoj ko vstopite skozi naša vrata, se začne vaša pot, ki lahko sega od samega uresničevanja poslovne ideje pa vse do spletnega nastopa za večjo prepoznavnost.

 

Tanja Jamnik

 

Tel: (01) 58 98 105, (01) 5898 301

E-naslov: tanja.jamnik@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 14.00 ure , sreda od 8.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: celovito svetovanje potencialnim podjetnikom in MSP o izbiri ustrezne organizacijske oblike, prednostih in slabostih ene in druge oblike, o postopku ustanovitve podjetja, spremembah v d.o.o. in s.p., o pogojih za opravljanje dejavnosti, vpisu v davčni register, obveznostih s.p in d.o.o., ustrezne zavarovalne podlage, akti podjetja, možnostih pridobitve sredstev, možnostih iskanja poslovnih partnerjev doma in v tujini. Posebno pozornost posvečam ženskemu podjetništvu, Start-upom in podjetjem pri prodoru na tuje trge. Izvajam tudi delavnice za podjetnike začetnike ABC usposabljanje.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije. 

 

Igor Vrhovec

Tel: (01) 58 98 177

E-naslov: igor.vrhovec@gzs.si

Uradne ure: od 8. do 14. ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje zagotavljam podjetnikom, ki iščejo priložnosti za razvoj, obenem pa tudi vsem, ki za vstop v podjetništvo pridobivajo osnovne informacije. Seznanim jih s pogoji, skladno z različno zakonodajo, tako s področja statusnega prava, (s.p., d.o.o. in drugo) davki in prispevki, zavarovanja, tehnični in drugim pogoji. Dolgoletne izkušnje sem pridobival tudi na drugih projektih, vedno pa se je narava mojega dela dotikala podjetništva. Sem specializiran za analize in obdelavo podatkov, vsebinsko razumevanje številk pa je pomembno pri sledenju razvoja celotnega podjetništva.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije. 

 

Irena Tonin

 

Tel: (01) 5898 186

E-naslov: irena.tonin@gzs.si

Uradne ure: od 8. do 14. ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje zagotavljam vsem, ki želijo uresničiti podjetniško idejo, prav tako pa tudi podjetnikom v fazi razvoja in rasti. Seznanim jih s pogoji za opravljanje dejavnosti, razpisi ter drugimi priložnostmi.  Vsako svetovanje lahko zaključim tudi z registracijo podjetja (s.p. in d.o.o.), ali s postopkom  spremembe, prenehanja poslovanja. V obdobju treh desetletij sem opravljala vodstvene funkcije, izvajala javna pooblastila (obrtno dovoljenje), sodelovala v projektu eVEM. Izkušnje imam tudi z rokodelci, saj sem sodelovala v projektu Zgodbe rok in krajev. Rokodelce seznanim s pogoji osebnega dopolnilnega dela ter kriteriji certificiranja kakovosti izdelka. Podjetnikom zagotavljam osnovno svetovanje s področja bančništva in jim pomagam pri odpiranju poslovnih računov. Organiziram delavnice in usposabljanja za potencialne in obstoječe podjetnike, prav tako pa se tudi sama izobražujem, trenutno v smeri pomoči podjetnikom v težavah (Early warning). Izvajam delavnice ABC podjetništva v sodelovanju z Zavodi za zaposlovanje, Osnovnimi in srednjimi šolami. Podjetniški svetovalci sodelujemo in delujemo tudi v lokalnih okoljih, zato izvajam mobilna svetovanja v  Občini Kamnik in Mengeš.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije. 

  

Anja Žagar

Tel: 051 417 778

E-naslov: anja.zagar@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 14.00 do 17.00 ure. 

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja so moja močna področja svetovanje na področju finančnih podpor s strani države ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih, registracijski postopki pri ustanovitvi podjetja oziroma samostojnega podjetnika ter poslovanje v različnih mednarodnih poslovnih okoljih in kulturah.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) je samostojna strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Logatec.

 

Zbornica ščiti in zastopa interese podjetnikov in obrtnikov, skrbi za tekoče informiranje o spremembah in novostih, vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja, nudi svetovanje in strokovno pomoč, organizira različna izobraževanja za potrebe podjetnikov in pri njih zaposlenih, spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva, opravlja dela in naloge točke eVEM, promovira obrt in podjetništvo.

 

Sodeluje tudi pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov podjetnikov in obrtnikov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.