Tanja Senekovič

SPOT Svetovanje Podravje

Tanja Senekovič, podjetniška mentorica

 

Tel: 051 441 860

E-naslov: tanja.senekovic@rra-podravje.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.00 in 13.00 uro

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju izzivov na naslednjih področjih:

  • identifikacija in evalvacija poslovnih idej,
  • poslovno načrtovanje,
  • poslovni modeli,
  • vzpostavitev in organizacija podjetja,
  • razvoj produktov,
  • viri financiranja.
RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.